110-sentralen

peis Pixbay freedownloadVedfyring gir god varme og mye kos. Da er det lett å glemme at man faktisk har et bål midt i stua. Bruk av åpen ild er årsaken til de aller fleste hyttebranner. 
Ved starten av en ny vintersesong, er det derfor spesielt viktig at du sjekker alle ovner og piper nettopp for å unngå pipebrann.

Fyr riktig - unngå brann!

 • Fyr med tørr ved
 • Fyr med riktig trekk
 • Ha gode fyringsvaner – hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen(unngår skade på ovn og pipe)
 • Hvis sotbrann – steng igjen alle ovnsventiler og peisspjeld, hold øye med hele pipa, ring 110
 • Etter sotbrann skal pipa kontrolleres av feier, det er eiers ansvar å avtale dette
 • Husk gnistfanger i peisen

Pipebranner

Oppstår som regel på grunn av at lag av sot og bek antennes. De siste årene har det vært rundt 4000 pipebranner i året.
Pipebranner kan ha temperaturer opp mot 1400 grader, som kan føre til skader på skorstein og omkringliggende strukturer.
Pipebranner kan oppstå som følge av feil på pipe eller ildsted.
Den beste måten å unngå pipebrann på er å fyre med skikkelig tørr ved og god trekk.
Etter en pipebrann, er det meget viktig at feiervesenet får kontrollert om skorstein er skadet, noe den ofte er. Send mail til og avtale til for tilsyn.

Les mer: Feiermesterens Landsforening

 

studentI disse dager flytter mange elever og studenter på hybel for første gang, og er ikke vant til å tenke på egen sikkerhet. I fjor omkom 26 personer i branner i Norge. De fleste startet på kjøkkenet. Mange blir også skadet i norske branner. Tallet var nær 500 i fjor, 21 av disse var alvorlige.

Møre og Romsdal 110-sentral oppfordrer alle studenter til å være bevisst og tenke på egen sikkerhet.

Vi opplever at  unge mennesker gjerne pleier å sette på en frossen pizza når de kommer sent hjem om natten. Så sovner man eller glemmer av den. Det ender som regel godt, ofte takket være en røykvarsler som alarmerer beboerne.
Å lage mat i komfyren om natten hjemme på hybelen/bofellesskapet gjerne kombinert med alkohol er ikke ufarlig.

Vårt budskap er : Ikke lag mat når du er trøtt eller beruset - da er "take-away" et bedre og tryggere alternativ!

Mange mangler røykvarsler og slukkeutstyr.
I undersøkelse som er gjennomført av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring, kommer det frem at nær en av fem studenter bor i en bolig uten slukkeutstyr eller uten å vite hvor det er.En av fire studenter har kun en rømningsvei eller de vet ikke om flere.

-Dessverre tilbys mange studenter utleieboliger som ikke er godkjent. Det kan være kjellere og loft som er bygget om uten at det er søkt om godkjenning, og dermed kan være potensielle brannfeller.Opptil 10.000 studenter har ikke røykvarsler i boligen sin, viser en undersøkelse.

– Det er bekymringsverdig at så mange utsettes for unødig risiko. Selv om det er boligkø er det viktig å være kritisk til hva man leier.

– Det er huseiers ansvar at fungerende røykvarsler er installert og godkjent slukningsutstyr er tilgjengelig.

Vi ønsker alle en trygg og brannsikker studenttid i Ålesund :-)

 

Trafikksikkeret NordsveenMandag 20. august startet skolene i Møre og Romsdal opp igjen etter sommerferien, og det vil bli mange barn som vil ferdes i trafikken.
Husk det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barna som skal gå/sykle til skolen.
Vi ser likevel noen fellestrekk som kan føre til trafikkfarlige situasjoner:
✔ De er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere.
✔ De har liten trafikkerfaring.
✔ De har vanskeligheter med å forstå alt de ser og hører i trafikken.
✔ De er små av vekst, noe som gjør det vanskelig for dem å se og bli sett.
✔ De ser detaljer, men oppfatter ikke alltid sammenhenger.

Vi vet også at barna ikke kan bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg.
Barna trenger derfor hjelp og opplæring for å bli gode trafikanter og dette ber vi dere voksne om å hjelpe til med.

Trafikken rundt skolen kan være kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Området rundt skolene er ofte dårlig tilpasset dagens trafikk. Den økende biltrafikken skaper mange farlige og uoversiktlige situasjoner for elevene.
Vi har derfor noen gode råd til bilistene:
✔ Kjør sakte i nærheten av skoler og vær spesielt oppmerksom på at barn kan komme fra alle kanter.
✔ Tenk nøye gjennom hvor du stanser, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.
✔ Parker aldri på gangfelt eller fortau.
✔ Unngå rygging.
✔ Bruk ALLTID sikerhetsbelte både på deg selv og barna.

Møre og Romsdal 110-sentral KF ønsker alle skolebarn i fylket lykke til på skoleveien.

 

FjellNorsk natur er verdenskjent for sine majestetiske fjell og vakre fjorder.

Fjellturer blir mer og mer populært bland både turister og nordmenn. Mange må ha hjelp til å komme seg ned fra fjellet av forskjellige årsaker.

Men turer i norske fjell er ikke til å spøke med, og kan være utfordrende for selv de sprekeste blant oss. Derfor er det viktig å være godt forberedt. Nyttige tips finner du her: https://www.dnt.no/fjellvett/

Ha alltid med deg riktig utstyr, og nok mat og drikke, og sjekk værmeldingen før du går avsted.

Det kan være lurt å laste ned en app som kan fortelle nødetatene nøyaktig posisjon om hvor du er, når uhell er ute.
Les mer her https://norskluftambulanse.no/hjelp113/

Husk fjellvettreglene når du skal på tur i fjellet

 • Planlegg turen og meld fra hvor du går.
 • Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.
 • Tilpass turen etter evne og forhold.
 • Bruk kart og kompass, vit alltid hvor du er.
 • Ta hensyn til vær- og skredvarsel.
 • Vend i tide – det er ingen skam å snu.
 • Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.
 • Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig
 • Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.
 

 

båtlivI fritidsbåter er det viktig å sørge for tidlig varsling og rask tilgang til slokkeutstyr i tilfelle brann.

Kombinasjonen lettantennelige materialer og brannfarlig væsker og gasser, gjør at det kan stå om sekunder når det først begynner å brenne ombord. Begrensede rømningsmuligheter fører i tillegg til at situasjonen raskt blir kritisk for de som er ombord, enten båten er til sjøs eller ligger fortøyd i en havn som gjerne er tettpakket med båter.

Tenk brannsikkerhet også i båt

Det er mye som kan gjøres for å sikre fritidsbåten mot brann. I en båt med liten plass og trang innredning  kan en brann få store konsekvenser. Det er viktig å tenke brannsikkerhet før man legger fra kai, midtfjords kan det være for sent.

Brann kan også oppstå mens man er fortøyd i en tettpakket havn. Ha derfor en plan for rask evakuering, dersom det tar fyr i en nabobåt. Ombord i båt gjelder også vanlig forsiktighet og årvåkenhet ved bruk av fyrstikker, stearinlys og røyking.

Invister i egen sikkerhet til sjøs, her er noen tips for å unngå brann i båt

 • montér røykvarsler
 • søl ikke bensin eller olje
 • gassanlegg, koke- og varmeapparater må innstalleres, kontrolleres og repareres av fagfolk
 • innstallér eventuelt gassvarsler
 • sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte
 • elektriske apparater for innedørs bruk må ikke brukes utendørs
 • sjekk det elektriske anlegge
 • pass særlig på at ledninger ikke er skadet
 • kabel for tilkobling til båthavnas strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skader
 • ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring
 • ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten
 • vær oppmerksom på lekkasjer
 • stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje
 • steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet
 • vurder brannsikkerheten i gjestehavnen

Røykvarsler og brannslokkerbrannvarsler

Montér røykvarsler.  Vi sover ikke tryggere i båten enn hjemme, og det er som regel røyken som tar flest liv i branner.  En båt har mindre rom volum og overtennes derfor svært raskt.  En røykvarsler kan varsle deg og dine i tide og hindre at liv går tapt, det kan stå om sekunder. I tillegg til røykvarsler bør også et brannslokkingsapparat være lett tilgjengelig.  For mange vil også et enkelt automatisk slokkeanlegg være en fornuftig investering.

Jevnlig vedlikehold av elektriske anlegg

Mange av brannene i fritidsbåter skyldes som regel feil i elektriske anlegg eller lekkasjer i drivstoffanlegg som følge av dårlig vedlikehold av koblinger, ledninger og slanger. For å redusere brannrisikoen i båt bør elektrisk anlegg og elektrisk utstyr være forskriftsmessig innstallert og blir brukt som forutsatt.  Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør gjennomføres før ferieturen starter.

Det er også viktig å sjekke gjestehavnens regler for tilkobling og bruk av strøm.  Sjekk at jordfeilbryter i tilkoblingssøyle faktisk virker.  Bruk bare skjøteledning beregnet for utendørs bruk (gummikabel) og sjekk at kabel, kontakt og plugg er i god stand uten korrosjon og synlige skader. 

Ikke bruk "hjemmesnekrede" elektriske anlegg når du kobler deg til 230 volts strøm i gjestehavnene.  Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter, står for nesten halvparten av alle branner i Norge.

Få noen gode råd og tips her: elsikkerhetsportalen

Brannfare ved fylling av drivstoff

Ved fylling av drivstoff og drivstofflekkasjer kan det på kort tid oppstå eksplosjonsartede branner.  Det er viktig å tenke sikkerhet ved fylling av drivstoff. Unngå overfylling, slik at bensinen lekker ut i båten.  Løs bensintank skal tas opp på bryggen før fylling.   

Bensin er farligere enn diesel, men diesel er ikke ufarlig. Diesel som varmes opp, for eksempel som følge av lekkasje med stråle mot varme områder i motorrommet, kan også gi eksplosjonsartet brann.  Husk også at bensin- og gasslekkasjer i båt er farlig fordi gassen er tyngre enn luft og legger seg i bunnen av båten.

Gass krever forsiktighet

Bruk og oppbevaring av gass krever forsiktighet. Sørg alltid for å kontrollere at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner.  Sjekk også rør og koblinger regelmessig slik at du unngår lekkasje.  Les bruksanvisningen før nytt utstyr tas i bruk og flasker byttes. Ved kjøp av brukt båt bør installasjoner og utstyr kontrolleres av kvalifisert personell.  Dersom det skulle oppstå lekkasje synker Propangass  ned i bunnen av båten, derfor kan installasjon av en gassvarsler kan øke sikkerheten.

Last ned

Ålesund brannvesens brosjyre pdf"Brannsikkerhet i båt"

Les mer om sikkerhet til sjøs her: www.sjovett.no