110-sentralen

 sms mobil21. mars lanseres Nød-SMS, tjenesten som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nødsituasjoner. Det er nødmeldesentralene i Bodø som skal motta Nød-SMSer fra hele landet. 

Nød-SMS er en ny og trygg tjeneste for tekstbasert kommunikasjon mellom personer i en nødsituasjon og nødmeldesentralene. Tjenesten er utviklet for døve, hørselshemmede og talehemmede.
Å kontakte nødmeldesentralene er avgjørende i en nødsituasjon, men ikke alle kan gjennomføre et taleanrop. Nød-SMS gjør hverdagen tryggere for døve, hørselshemmede og talehemmede, som nå kan komme i direkte kontakt med dyktige operatører på nødmeldesentralen i en nødsituasjon, sier Cecilie Daae, direktør i DSB. For å ta i bruk tjenesten må mobilnummeret ditt være forhåndsregistrert. Dette gjøres på www.nodsms.no.

God påskeVi ønsker at flest mulig forbereder seg til påsketrafikken. Det kan være å ta en skikkelig kjøretøy test, med tanke for hvor man skal reise. Informere alle passasjerer hvor langt det planlegges å kjøre, sjekke veistrekningen man skal passere og ikke minst pakke bilen forsvarlig og feste løse gjenstander.

I snitt skjer det 100 trafikkulykker hver påske. Her finner du Vegvesenets trafikkmeldinger.

Snøskredfare i store deler av landet. Les mer i NRK`s atrikkel
Over store deler av Nord-Norge, samt flere steder i Sør-Norge er det stor eller betydelig snøskredfare nå uken før påske, melder NVE.
I Trollheimen, Romsdalen og Sunnmøre i Møre og Romsdal er det størst snøskredfare. Mye nysnø i kombinasjon med vind gjør at skredfaren er på nivå fire – altså stor, ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE) varslingstjeneste varsom.no.

Brannvesenets påsketips.
I påska er Norge i feriemodus og mange drar på hytta. Da er det viktig å forsikre seg om at sikkerheten er i varetatt. Godt brannvern på hytta gir trygg hyttekos.

En undersøkelse foretatt av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring viser at 2 av 3 bruker hytta færre enn 50 døgn pr år. Mange lar hyttene sine stå tomme i ukesvis mellom hvert opphold. Undersøkelsen fra 2015 avdekket også at nær 60 prosent har for dårlige rutiner for sjekking av røykvarsleren.

 • Husk at det er samme krav til brannsikkerhet på hytta som hjemme. Sjekk røykvarsler og brannslukker.
 • Forlat aldri et levende lys, bruk kun brannsikre lysestaker.
 • Tørk ikke klær og lignende på ovnen.
 • Hold alltid oppsikt med komfyren når den er i bruk – det er lett å glemme og kan føre til tørrkoking.
 • Sørg for at ildstedet er i god stand. Ikke sett asken fra ildstedet rett utenfor hytteveggen. Kjøl ned asken i en brannsikker bøtte med lokk.

Vi ønsker alle ei riktig god påske.

Pølsebål anetteBrannsjefen har satt forbud mot å gjøre opp ild utendørs i kommunene Giske-, Haram- og Ålesund kommune. Forbudet gjelder fra 2. mars 2018 kl. 08.00 og inntil situasjonen endrer seg.

Bakgrunn

Mange dager uten nedbør, kombinert med kulde og vind, gjør gress- og lyngbrannfaren stor. Videre fremover er det varslet fortsatt tørre forhold og lett vind. I tillegg til å ta hensyn til varselet fra Meteorologisk institutt, er innføringen av forbudet i tråd med tidligere anbefalinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Forbudet gjelder

Saken gjelder innføring av forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Giske-, Haram- og Ålesund kommune. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, innføres forbud mot bruk av åpen ild i innmark. Forbudet vil dermed omfatte flatebrenning og lyngsviing. I tillegg er det ikke lov til å brenne hageavfall eller ved i bålpanne i egen hage og levende lys på gravsted. Slik forholdene er nå er det heller ikke tillatt å benytte de tilrettelagte bål- og grillplassene i kommunene.

Vedtak

Med bakgrunn i det ovenfor nevnte fatter brannsjefen vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Giske-, Haram- og Ålesund kommune. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. mars 2018 kl. 08:00 og inntil situasjonen endrer seg.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff m.v. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Geir Thorsen – brannsjef i Giske, Haram og Ålesund

peis ovnVedfyring gir god varme og mye kos. Da er det lett å glemme at man faktisk har et bål midt i stua. Bruk av åpen ild er årsaken til de aller fleste hyttebranner. 
Ved starten av en ny vintersesong, er det derfor spesielt viktig at du sjekker alle ovner og piper nettopp for å unngå pipebrann.

Fyr riktig - unngå brann!

 • Fyr med tørr ved
 • Fyr med riktig trekk
 • Ha gode fyringsvaner – hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen(unngår skade på ovn og pipe)
 • Hvis sotbrann – steng igjen alle ovnsventiler og peisspjeld, hold øye med hele pipa, ring 110
 • Etter sotbrann skal pipa kontrolleres av feier, det er eiers ansvar å avtale dette
 • Husk gnistfanger i peisen

Pipebranner

Oppstår som regel på grunn av at lag av sot og bek antennes. De siste årene har det vært rundt 4000 pipebranner i året.
Pipebranner kan ha temperaturer opp mot 1400 grader, som kan føre til skader på skorstein og omkringliggende strukturer.
Pipebranner kan oppstå som følge av feil på pipe eller ildsted.
Den beste måten å unngå pipebrann på er å fyre med skikkelig tørr ved og god trekk.
Etter en pipebrann, er det meget viktig at feiervesenet får kontrollert om skorstein er skadet, noe den ofte er. Send mail til og avtale til for tilsyn.

Les mer: Feiermesterens Landsforening