110-sentralen

grilling

Brannvesenet innfører totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs f.o.m. mandag 28.05.18 og inntil videre. 

Forbudet gjelder alle kommuner i Møre og Romsdal.

Det fine været har ført til at det er svært tørt i flere områder i regionen vår, som i store deler av landet for øvrig. Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i flere kommuner i Møre og Romsdal og indeksen er økende.

De siste dagene har brannvesenet rykket ut til flere gress- og lyngbranner i Møre og Romsdal. Når det er så tørt som nå skal det svært lite til før det begynner å brenne, sier brannsjef Geir Thorsen.

Fra 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp bål i naturen. Dette gjelder også bål og grilling i tilknytning til naturen. I denne perioden er det kun tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Dette er imidlertid på eget ansvar og risiko.

ALL BRUK AV ILD REPRESENTERER NÅ BRANNFARE.

I disse dager er det imidlertid så tørt i vegetasjonen at all bruk av ild i naturen representerer en brannfare - derfor innfører vi totalforbud, uttaler brannsjef Geir Thorsen. Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører.

HVA BETYR TOTALFORBUD MOT Å GJØRE OPP ILD UTENDØRS?

Brannsjefen kan ved spesielle værforhold legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I slike tilfeller blir situasjonen vurdert slik at det ikke er trygt å gjøre opp ild utendørs, selv ikke på godkjente bål- og grillplasser.

Hvis det blir lagt ned totalforbud i sesongen hvor det er generelt forbud, vil totalforbudet gjelde frem til faren vurderes over. Brannvesenet vil opplyse når totalforbudet opphører. 

HER ER REGLENE UNDER TOTALFORBUD

DETTE KAN DU GJØRE:

Grille i din egen hage med aktsomhet.

Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager. Dette vil bli formidlet i en pressemelding og via lokale medier.

DETTE KAN DU IKKE GJØRE: 

Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff utendørs .

Det er ikke lov å grille eller tenne opp bål i nærheten av skog og mark.

Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen.

Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene.

Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak.

Årsmelding 2017Nød-meldetjenesten er publikums inngangsport til nød-etatene, og samfunnets forventninger til tjenesten er høy.

Møre og Romsdal 110-sentral KF skal sikre at befolkningen får rask og riktig hjelp i nødssituasjoner og det forventes at tjenesten til enhver tid er tilgjengelig, effektiv og har høy kvalitet.

Gjennom 2017 har våre dyktige medarbeidere bidratt til å redde liv, begrenset menneskelig lidelse og materielt skadeomfang. Møre og Romsdal 110-sentral KF er en fagsentral med dyktige medarbeidere som har høy kompetanse, og disse har i gjennom året vært en viktig støttespiller for våre eierkommuner. Når mannskapene ute og kommunene gir gode tilbakemeldinger på de tjenestene vi leverer, må vi kunne si at varene er levert og være stolte av det!

Last ned årsmeldingen 2017 ved å klikke på bilde.

Brann og uhellstatistikk 2017

brannverndokKoble ut alarmoverføringen mot 110-sentralen ved arbeid på og i nærheten av alarmanlegget. Det være seg varme arbeider, pussestøv, utkobling av sprinkler og annet arbeid som kan utløse brannalarmen mot 110-sentralen.
 
Til tider er det mange unødvendige utrykninger av brannvesen på automatisk alarm. Det viser seg at det er en montør som jobber på anlegget, og som har glemt av å melde fra til oss om at de jobbes på eller med anlegget. Ved utløsing av automatisk alarm vil 110-sentralen også varsle brannvesen, politi og ambulanse: og ett større apparat blir satt i gang.
 
Utløst alarm: 
Meld fra på telefonnummer: 70 11 99 99  om at anlegget kobles ut i periden klokken:  fra/til. Hvilket firma som jobber der og tlfnr.
 
Dette skal man melde fra om hver eneste gang man starter opp å jobbe på anlegget, slik at operatør kan legge dette inn i egen vaktjournal.
Det skal også meldes fra når man avslutter jobben på anlegget. Dette slik at operatør da vet om alarm er tilbake i normal stilling, eller at alarm er utløst pga jobb på anlegg.
 
Om alarmen utløses under arbeid så ring umiddelbart 110-sentralen, telefonnummer 110. Dette slik at vi kan redusere antall unødvendig utrykninger. 
 
Det er anleggets eier som er ansvarlig for drift, vedlikehold og kontroll av anlegget. Eier er også ansvarlig for utkobling av anlegget når det foregår arbeid på og i nærheten som kan utløse alarmen.
.
 
 

110Møre og Romsdal 110-sentral KF (M&R 110) er et kommunalt foretak, eid av Ålesund kommune. M&R 110 er alarmsentral for Møre og Romsdal og er samlokalisert med Politiet i Nedre Strandgate 50 i Ålesund. M&R 110 er bemannet med 15 kvalifiserte operatører og 1 teknikker iht. "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-5 og ledes av en avdelingsleder.

M&R 110 sentral skal være utrykningspersonellets støttespiller under enhver aksjon. Sentralen ønsker å skape best mulig trygghet - for enkeltindividet - for lokalsamfunnet og for fylket.

Les mer om stillingene:

100 % fast stilling somTeam leder og Operatører

Søknadsfrist: 27. mai 2018

For nærmere opplysninger, kontakt avdelingsleder Kjetil Vikås tlf. 70 16 13 36