110-sentralen

KomfyrMange kjøkkenbranner starter fordi strålevarme eller flammer fra komfyren antenner fettet i ventilatoren. Mange glemmer å rengjøre ventillatoren, og over tid kan det samle seg store mengder fett i avtrekksvifta over komfyren. Hvis du ikke rengjør ventilatoren og skifter filteret med jevne mellomrom, kan kjøkkenvifta bli en brannfelle.

En stor del av boligbrannene i Norge starter på komfyren. Ikke minst nå midtvinters, når julefeiring og kuldegrader medfører ekstra høy aktivitet over stekepanner og smultgryter.

Osen som oppstår når man steker og freser på høy temperatur lagrer seg i kjøkkenvifta rett over komfyren. Hvis man i tillegg varmer opp olje, vil matosen inneholde små oljepartikler som også kan sette seg fast der. Derfor er det viktig å fjerne fettet fra filteret. Fettløselig såpevask eller en runde i oppvaskmaskin med de delene av ventilatoren som kan demonteres er gjerne det som skal til,

Få gode og nyttige tips her Slik vasker du kjøkkenviften

refleksVi kler oss i sort og grått, men under halvparten av oss husker refleksen.

Uten refleks blir du ikke sett før bilen er 25-30 meter unna deg. Med refleks kan du bli sett på hele 400 meters hold. Tar du sjansen?

Over 1, 7 millioner nordmenn har opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk. Det viser undersøkelse utført av TNS Kantar på oppdrag for Trygg Trafikk og SpareBank1 høsten 2017.  Marginene mellom en nestenulykke og en alvorlig ulykke er små.

Den nasjonale refleksdagen som er den 18.10.18, er ett av mange tiltak for å øke refleksbruken og redusere antallet fotgjengerulykker.

Ved å ha på deg refleks reduserer du risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent. Refleks er en rimelig livsforsikring!

Se NRKs video gjerne sammen med barna, slik de forstår viktigheten av å bruke refleks :-)

Bli sett - bruk refleks.

Les også:

 Trafikksikkerhet og refleks

Bli sett- bruk refleks Se forskjellen

peis Pixbay freedownloadVedfyring gir god varme og mye kos. Da er det lett å glemme at man faktisk har et bål midt i stua. Bruk av åpen ild er årsaken til de aller fleste hyttebranner. 
Ved starten av en ny vintersesong, er det derfor spesielt viktig at du sjekker alle ovner og piper nettopp for å unngå pipebrann.

Fyr riktig - unngå brann!

  • Fyr med tørr ved
  • Fyr med riktig trekk
  • Ha gode fyringsvaner – hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen(unngår skade på ovn og pipe)
  • Hvis sotbrann – steng igjen alle ovnsventiler og peisspjeld, hold øye med hele pipa, ring 110
  • Etter sotbrann skal pipa kontrolleres av feier, det er eiers ansvar å avtale dette
  • Husk gnistfanger i peisen

Pipebranner

Oppstår som regel på grunn av at lag av sot og bek antennes. De siste årene har det vært rundt 4000 pipebranner i året.
Pipebranner kan ha temperaturer opp mot 1400 grader, som kan føre til skader på skorstein og omkringliggende strukturer.
Pipebranner kan oppstå som følge av feil på pipe eller ildsted.
Den beste måten å unngå pipebrann på er å fyre med skikkelig tørr ved og god trekk.
Etter en pipebrann, er det meget viktig at feiervesenet får kontrollert om skorstein er skadet, noe den ofte er. Send mail til og avtale til for tilsyn.

Les mer: Feiermesterens Landsforening

 

studentI disse dager flytter mange elever og studenter på hybel for første gang, og er ikke vant til å tenke på egen sikkerhet. I fjor omkom 26 personer i branner i Norge. De fleste startet på kjøkkenet. Mange blir også skadet i norske branner. Tallet var nær 500 i fjor, 21 av disse var alvorlige.

Møre og Romsdal 110-sentral oppfordrer alle studenter til å være bevisst og tenke på egen sikkerhet.

Vi opplever at  unge mennesker gjerne pleier å sette på en frossen pizza når de kommer sent hjem om natten. Så sovner man eller glemmer av den. Det ender som regel godt, ofte takket være en røykvarsler som alarmerer beboerne.
Å lage mat i komfyren om natten hjemme på hybelen/bofellesskapet gjerne kombinert med alkohol er ikke ufarlig.

Vårt budskap er : Ikke lag mat når du er trøtt eller beruset - da er "take-away" et bedre og tryggere alternativ!

Mange mangler røykvarsler og slukkeutstyr.
I undersøkelse som er gjennomført av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring, kommer det frem at nær en av fem studenter bor i en bolig uten slukkeutstyr eller uten å vite hvor det er.En av fire studenter har kun en rømningsvei eller de vet ikke om flere.

-Dessverre tilbys mange studenter utleieboliger som ikke er godkjent. Det kan være kjellere og loft som er bygget om uten at det er søkt om godkjenning, og dermed kan være potensielle brannfeller.Opptil 10.000 studenter har ikke røykvarsler i boligen sin, viser en undersøkelse.

– Det er bekymringsverdig at så mange utsettes for unødig risiko. Selv om det er boligkø er det viktig å være kritisk til hva man leier.

– Det er huseiers ansvar at fungerende røykvarsler er installert og godkjent slukningsutstyr er tilgjengelig.

Vi ønsker alle en trygg og brannsikker studenttid i Ålesund :-)

 

Trafikksikkeret NordsveenMandag 20. august startet skolene i Møre og Romsdal opp igjen etter sommerferien, og det vil bli mange barn som vil ferdes i trafikken.
Husk det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barna som skal gå/sykle til skolen.
Vi ser likevel noen fellestrekk som kan føre til trafikkfarlige situasjoner:
✔ De er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere.
✔ De har liten trafikkerfaring.
✔ De har vanskeligheter med å forstå alt de ser og hører i trafikken.
✔ De er små av vekst, noe som gjør det vanskelig for dem å se og bli sett.
✔ De ser detaljer, men oppfatter ikke alltid sammenhenger.

Vi vet også at barna ikke kan bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg.
Barna trenger derfor hjelp og opplæring for å bli gode trafikanter og dette ber vi dere voksne om å hjelpe til med.

Trafikken rundt skolen kan være kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Området rundt skolene er ofte dårlig tilpasset dagens trafikk. Den økende biltrafikken skaper mange farlige og uoversiktlige situasjoner for elevene.
Vi har derfor noen gode råd til bilistene:
✔ Kjør sakte i nærheten av skoler og vær spesielt oppmerksom på at barn kan komme fra alle kanter.
✔ Tenk nøye gjennom hvor du stanser, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.
✔ Parker aldri på gangfelt eller fortau.
✔ Unngå rygging.
✔ Bruk ALLTID sikerhetsbelte både på deg selv og barna.

Møre og Romsdal 110-sentral KF ønsker alle skolebarn i fylket lykke til på skoleveien.