110-sentralen

Hjem til julJulen betyr travle tider og mye kjøring – både korte handleturer og lange bilturer. Julestria fører til økt trafikk på norske veier med fullastet bil og flere passasjerer enn vanlig. Kombinasjonen av stress og vanskelige kjøreforhold gjør at ulykker fort kan oppstå. Vi i nødetatene oppfordrer alle bilister til å stresse ned og fokusere på kjøringen.

Mange skal ut på langtur, enten de skal hjem til familie og venner eller feirer julen på hytta. Med bilen full av gaver og bagasje, kan det i verste fall få alvorlige konsekvenser hvis bilen ikke er skikkelig pakket.
Løse gjenstander i bilen kan rett og slett få dødelige konsekvenser. Ved en ulykke eller bråstopp blir slike gjenstander livsfarlige. Sørg derfor for at ting som iPader, mobiltelefoner, drikkeflasker og annet ikke ligger løst inne i bilen. Løse gjenstander legges i hanskerommet eller under setet. Pakk de tyngste pakkene så lavt og nærme bakseteryggen som mulig. De letteste gjenstandene legger du øverst, men aldri høyere enn ryggen på baksetet. 

Her er noen tips for en trygg tur hjem til jul
Stress ned – fokuser på kjøringen
Tilpass farten etter forholdene
Skrap alltid rutene helt fri for is og snø
Bruk tid på pakking av bil, sørg for at alle løse gjenstander er sikret
Sørg for at du har med riktig utstyr hvis du skal på lang tur. Ha med kjetting, varme klær og mobil med fullt batteri hvis du skal til fjells.
Det er lurt å sjekke trafikkmeldinger på den strekningen du planlegger å reise.

GOD TUR HJEM TIL JUL.

Røykvarsler testBrannvesenet rykket ut til 35 nattbranner i fjor. Det blir et gjennomsnitt på rett under tre branner om natten, hver enestemåned - hele året igjennom - bare i vårt fylke.

Når det brenner, er hvert sekund avgjørende. Man overlever ikke lenge i en bolig som raskt fylles opp av røyk, så man er helt avhengig av tidlig varsling for å redde seg selv og de man vor sammen med.

Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

En fungerende røykvarsler er våken og følger med, også når du sover. Sørg for å gå brannsesongen i møte med nye batterier, og kontroller at du hører varsleren godt.

Levetid på røykvarslere
En røykvarsler bør man normalt bytte ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil, og gi falske alarmer, fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere.

 
1. desember fokuseres det på at alle husstander skal ha fungerende røykvarslere. Dette innebærer testing  og batteriskifte hvert år. Vi framhever også betydningen av å ha flere røykvarslere og at disse sammenkobles. Ta deg tiden til å sjekke varsleren din. Husk at i alle hustander er det påbudt å ha både røykvarsler og slukkeutstyr i hver etasje. 

 

peis Pixbay freedownloadVedfyring gir god varme og mye kos. Da er det lett å glemme at man faktisk har et bål midt i stua. Bruk av åpen ild er årsaken til de aller fleste hyttebranner. 
Ved starten av en ny vintersesong, er det derfor spesielt viktig at du sjekker alle ovner og piper nettopp for å unngå pipebrann.

Fyr riktig - unngå brann!

 • Fyr med tørr ved
 • Fyr med riktig trekk
 • Ha gode fyringsvaner – hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen(unngår skade på ovn og pipe)
 • Hvis sotbrann – steng igjen alle ovnsventiler og peisspjeld, hold øye med hele pipa, ring 110
 • Etter sotbrann skal pipa kontrolleres av feier, det er eiers ansvar å avtale dette
 • Husk gnistfanger i peisen

Pipebranner

Oppstår som regel på grunn av at lag av sot og bek antennes. De siste årene har det vært rundt 4000 pipebranner i året.
Pipebranner kan ha temperaturer opp mot 1400 grader, som kan føre til skader på skorstein og omkringliggende strukturer.
Pipebranner kan oppstå som følge av feil på pipe eller ildsted.
Den beste måten å unngå pipebrann på er å fyre med skikkelig tørr ved og god trekk.
Etter en pipebrann, er det meget viktig at feiervesenet får kontrollert om skorstein er skadet, noe den ofte er. Send mail til og avtale til for tilsyn.

Les mer: Feiermesterens Landsforening

egenberedskap1Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ber oss vurdere risiko og sårbarhet i vårt eget hjem.  Uke 44 er den nasjonale egenberedskapsuka 2019. Vi oppfordrer deg til å tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra.

De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Du bør tenke gjennom:

 • Hvilke kriser kan ramme deg?
 • Hvordan vil slike kriser påvirke deg? 
 • Hvordan blir du varslet om en krise og hvordan kan du skaffe deg informasjon om det som skjer?
 • Hvordan kan du klare deg selv et par dager?
 • Hva kan du ikke klare deg uten hver dag (for eksempel medisiner, hjelpemidler) – og finnes det noen brukbare alternativer?
 • Er noen avhengig av din hjelp? Dette kan være familien, foreldre, naboer, venner eller kjæledyr. 
 • Hvordan kan du hjelpe andre?
 • Hva gjør du dersom du må evakuere?

Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager

hytteNå er snøen kommet i fjellet og mange benytter anledningen til å reise på hytta, men mange glemmer at kravene til brannsikkerhet på hytta er de samme som hjemme. Har du fungerende røykvarsler på hytta?

Det er over 400.000 hytter og fritidsboliger i Norge, og hyttebranner har økt i omfang de siste årene. De fleste hyttebranner er forårsaket av menneskelig feil som uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv og mangel på kunnskap.

Her finner du en sjekkliste for brannsikkerheten på hytta
 • Finnes det nok røykvarslere på hytta?
 • Kontrollér at røykvarslerene virker
 • Kontrollér om de kan høres fra alle soverom med lukkede dører
 • Kontrollér at slokkeutstyr er i orden og plassert lett tilgjengelig
 • Sørg for frie rømningsveier
 • Bruk aldri lysestaker av brennbart materiale eller i kombinasjon med brennbart materiale og forlat aldri levende lys
 • Vær tilstede når du lager mat på komfyren
 • Kontrollér koblinger og slanger i forbindelse med bruk av propan
 • Hold det ryddig rundt ildsted og sotluke og hold brennbart materiele på avstand
 • Vær generelt kritisk til bruk av elektriske apparater når du sover eller ikke er tilstede
 • Lag en nødplakat for hytta di med nøyaktig posisjon/ adresse eventuelt referansepunkter, redningsmannskaper opplever stadig at folk i nød ikke kan beskrive nøyaktig hvor de befinner seg.

 Husk brannvesenets utrykningstid er ofte vesentlig høyere til en hytte, enn til en bolig.