110-sentralen

branntipsBrannvesen over hele landet har opprettet en nettsiden som heter www.branntips.no. Totalt er det 101 brannvesen og 274 kommuner som er med på denne nasjonale nettsiden.

Uten bekymringsmeldinger og tips fra publikum, pårørende, naboer og andre når vi ikke de som trenger vår hjelp. Derfor har brannvesen over hele landet laget ei nasjonal nettside som skal brukes til bekymringsmeldinger til ditt lokale brannvesen.

TIPS TIL HVA SKAL DU SE ETTER?
Her er noe av det du kan ser etter og som kan hjelpe:
1. Finnes tilstrekkelig antall og riktig plasserte røykvarslere, gjerne seriekoblet? (Nytt krav fra 1.1.16: Minst én i hver etasje)
2. Finnes tilstrekkelig og godkjent slokkeutstyr, og er beboer i stand til å ta det i bruk.
3. Er rømningsveier frie, og er beboer i stand til å evakuere for egen hjelp.
4. Er komfyren utstyrt med komfyrvakt? Mange branner oppstår på kjøkkenet.
5. Rot kan i mange tilfeller øke brannfaren, sperrer rot for muligheten til å rømme ved en evt. brann er dette til bekymring. (Vurderer alltid rotet i sammenheng med beboers adferd og forutsetninger for rømning.)

Kan du hjelpe til med å rette opp i de ting som er nevnt ovenfor, har du redusert brannrisikoen hos noen. Kan du ikke hjelpe kan en bekymringsmelding via www.branntips.no  kanskje hjelpe?  TAKK FOR AT DU BRYR DEG! 

ER DU BEKYMRET FOR BRANNSIKKERHETEN?
Ser du noe som er brannfarlig eller vet du om noen du tror bor brannfarlig? Da kan du fortelle oss om det på www.branntips.no

Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo. Eller kanskje du har en nabo som du tror ikke greier å ta vare på sin egen brannsikkerhet. Kanskje du har mistanke om at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin. Eller du er på kino, arrangement eller annet offentlig sted og du opplever noe som er utrygt når det kommer til brann og rømningsveier. Da håper vi du sender oss en bekymringsmelding på nettsiden www.branntips.no.

rakettMøre og Romsdal 110-sentral KF oppfordrer alle til å utvise stor forsiktighet ved bruk av fyrverkeri. Både bakkefyrverkeri og stjerneskudd kan gi alvorlige skader hvis det brukes feil. Øyne og ansikt er spesielt utsatt for skader, så bruk beskyttelsesbriller.

10 gode råd om bruk av fyrverkeri
1. Forbered fyrverkeriavbrenningen i god tid og finn et egnet sted til avfyring.
2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.
3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.
5. Bruk tennstav. Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme.
6. Bruk beskyttelsesbriller.
7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på, snu raskt ansiktet bort og komme deg på trygg avstand.
8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
9. Hold god avstand fra oppskytingen.
10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.


Bruk av fyrverkeri er bare tillatt på nyttårsaften mellom klokken 20.00 og 01.00. ifølge Forskrift om politivedtekt, Ålesund kommune, Møre og Romsdal. Forutsetningen for dette er at fyrverkeri, uansett klasse, ikke skal avbrennes dersom det kan oppstå fare for bann eller personskade.

ØNSKER ALLE ET RIKTIG GODT NYTTÅR.

Hjem til julJulen betyr travle tider og mye kjøring – både korte handleturer og lange bilturer. Julestria fører til økt trafikk på norske veier med fullastet bil og flere passasjerer enn vanlig. Kombinasjonen av stress og vanskelige kjøreforhold gjør at ulykker fort kan oppstå. Vi i nødetatene oppfordrer alle bilister til å stresse ned og fokusere på kjøringen.

Mange skal ut på langtur, enten de skal hjem til familie og venner eller feirer julen på hytta. Med bilen full av gaver og bagasje, kan det i verste fall få alvorlige konsekvenser hvis bilen ikke er skikkelig pakket.
Løse gjenstander i bilen kan rett og slett få dødelige konsekvenser. Ved en ulykke eller bråstopp blir slike gjenstander livsfarlige. Sørg derfor for at ting som iPader, mobiltelefoner, drikkeflasker og annet ikke ligger løst inne i bilen. Løse gjenstander legges i hanskerommet eller under setet. Pakk de tyngste pakkene så lavt og nærme bakseteryggen som mulig. De letteste gjenstandene legger du øverst, men aldri høyere enn ryggen på baksetet. 

Her er noen tips for en trygg tur hjem til jul
Stress ned – fokuser på kjøringen
Tilpass farten etter forholdene
Skrap alltid rutene helt fri for is og snø
Bruk tid på pakking av bil, sørg for at alle løse gjenstander er sikret
Sørg for at du har med riktig utstyr hvis du skal på lang tur. Ha med kjetting, varme klær og mobil med fullt batteri hvis du skal til fjells.
Det er lurt å sjekke trafikkmeldinger på den strekningen du planlegger å reise.

GOD TUR HJEM TIL JUL.

Røykvarsler testBrannvesenet rykket ut til 35 nattbranner i fjor. Det blir et gjennomsnitt på rett under tre branner om natten, hver enestemåned - hele året igjennom - bare i vårt fylke.

Når det brenner, er hvert sekund avgjørende. Man overlever ikke lenge i en bolig som raskt fylles opp av røyk, så man er helt avhengig av tidlig varsling for å redde seg selv og de man vor sammen med.

Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

En fungerende røykvarsler er våken og følger med, også når du sover. Sørg for å gå brannsesongen i møte med nye batterier, og kontroller at du hører varsleren godt.

Levetid på røykvarslere
En røykvarsler bør man normalt bytte ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil, og gi falske alarmer, fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere.

 
1. desember fokuseres det på at alle husstander skal ha fungerende røykvarslere. Dette innebærer testing  og batteriskifte hvert år. Vi framhever også betydningen av å ha flere røykvarslere og at disse sammenkobles. Ta deg tiden til å sjekke varsleren din. Husk at i alle hustander er det påbudt å ha både røykvarsler og slukkeutstyr i hver etasje. 

 

peis Pixbay freedownloadVedfyring gir god varme og mye kos. Da er det lett å glemme at man faktisk har et bål midt i stua. Bruk av åpen ild er årsaken til de aller fleste hyttebranner. 
Ved starten av en ny vintersesong, er det derfor spesielt viktig at du sjekker alle ovner og piper nettopp for å unngå pipebrann.

Fyr riktig - unngå brann!

  • Fyr med tørr ved
  • Fyr med riktig trekk
  • Ha gode fyringsvaner – hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen(unngår skade på ovn og pipe)
  • Hvis sotbrann – steng igjen alle ovnsventiler og peisspjeld, hold øye med hele pipa, ring 110
  • Etter sotbrann skal pipa kontrolleres av feier, det er eiers ansvar å avtale dette
  • Husk gnistfanger i peisen

Pipebranner

Oppstår som regel på grunn av at lag av sot og bek antennes. De siste årene har det vært rundt 4000 pipebranner i året.
Pipebranner kan ha temperaturer opp mot 1400 grader, som kan føre til skader på skorstein og omkringliggende strukturer.
Pipebranner kan oppstå som følge av feil på pipe eller ildsted.
Den beste måten å unngå pipebrann på er å fyre med skikkelig tørr ved og god trekk.
Etter en pipebrann, er det meget viktig at feiervesenet får kontrollert om skorstein er skadet, noe den ofte er. Send mail til og avtale til for tilsyn.

Les mer: Feiermesterens Landsforening