110-sentralen

Bekymret for brannsikkerheten?

branntipsBrannvesen over hele landet har opprettet en nettsiden som heter www.branntips.no. Totalt er det 101 brannvesen og 274 kommuner som er med på denne nasjonale nettsiden.

Uten bekymringsmeldinger og tips fra publikum, pårørende, naboer og andre når vi ikke de som trenger vår hjelp. Derfor har brannvesen over hele landet laget ei nasjonal nettside som skal brukes til bekymringsmeldinger til ditt lokale brannvesen.

TIPS TIL HVA SKAL DU SE ETTER?
Her er noe av det du kan ser etter og som kan hjelpe:
1. Finnes tilstrekkelig antall og riktig plasserte røykvarslere, gjerne seriekoblet? (Nytt krav fra 1.1.16: Minst én i hver etasje)
2. Finnes tilstrekkelig og godkjent slokkeutstyr, og er beboer i stand til å ta det i bruk.
3. Er rømningsveier frie, og er beboer i stand til å evakuere for egen hjelp.
4. Er komfyren utstyrt med komfyrvakt? Mange branner oppstår på kjøkkenet.
5. Rot kan i mange tilfeller øke brannfaren, sperrer rot for muligheten til å rømme ved en evt. brann er dette til bekymring. (Vurderer alltid rotet i sammenheng med beboers adferd og forutsetninger for rømning.)

Kan du hjelpe til med å rette opp i de ting som er nevnt ovenfor, har du redusert brannrisikoen hos noen. Kan du ikke hjelpe kan en bekymringsmelding via www.branntips.no  kanskje hjelpe?  TAKK FOR AT DU BRYR DEG! 

ER DU BEKYMRET FOR BRANNSIKKERHETEN?
Ser du noe som er brannfarlig eller vet du om noen du tror bor brannfarlig? Da kan du fortelle oss om det på www.branntips.no

Det kan være at du tror noen bor farlig et sted det ikke er lov å bo. Eller kanskje du har en nabo som du tror ikke greier å ta vare på sin egen brannsikkerhet. Kanskje du har mistanke om at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin. Eller du er på kino, arrangement eller annet offentlig sted og du opplever noe som er utrygt når det kommer til brann og rømningsveier. Da håper vi du sender oss en bekymringsmelding på nettsiden www.branntips.no.