110-sentralen

Godt Nyttår

rakettMøre og Romsdal 110-sentral KF oppfordrer alle til å utvise stor forsiktighet ved bruk av fyrverkeri. Både bakkefyrverkeri og stjerneskudd kan gi alvorlige skader hvis det brukes feil. Øyne og ansikt er spesielt utsatt for skader, så bruk beskyttelsesbriller.

10 gode råd om bruk av fyrverkeri
1. Forbered fyrverkeriavbrenningen i god tid og finn et egnet sted til avfyring.
2. Les bruksanvisningen nøye før bruk.
3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet.
4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte.
5. Bruk tennstav. Ikke bruk lighter, fyrstikker eller annen åpen flamme.
6. Bruk beskyttelsesbriller.
7. Bøy deg aldri over fyrverkeri som er tent på, snu raskt ansiktet bort og komme deg på trygg avstand.
8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk.
9. Hold god avstand fra oppskytingen.
10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen.


Bruk av fyrverkeri er bare tillatt på nyttårsaften mellom klokken 20.00 og 01.00. ifølge Forskrift om politivedtekt, Ålesund kommune, Møre og Romsdal. Forutsetningen for dette er at fyrverkeri, uansett klasse, ikke skal avbrennes dersom det kan oppstå fare for bann eller personskade.

ØNSKER ALLE ET RIKTIG GODT NYTTÅR.