110-sentralen

Årsmelding 2019

rsmelding 2019 110 sentralenMøre og Romsdal 110-sentral KF har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på nødnummer 110 om brann, ulykke, redning og akutt forurensing for 36 kommuner i Møre og Romsdal. Nødmeldetjenesten er en samfunnskritisk funksjon. Tjenesten er publikums inngangsport til nødetatene, og samfunnets forventninger til tjenesten er høy.

Møre og Romsdal 110-sentral KF er en fagsentral med dyktige medarbeidere som har høy kompetanse, og disse har i gjennom året vært en viktig støttespiller for våre eierkommuner. Vi får gode tilbakemeldinger på de tjenestene vi leverer, må vi kunne si at varene er levert og være stolte av det!

Last ned årsmeldingen 2019 ved å klikke på bilde.

Brann og uhellstatestikk 2019