110-sentralen

Husk redningsvest.

20160713 125752Båtsesongen er i full gang, og alt ligger til rette for fine dager på sjøen. På enkelt vis kan du selv være med på å forebygge alvorlige ulykker - BRUK REDNINGSVEST.

Minst fjerdeparten av de som omkommer fra fritidsbåt har promille i blodet. Nesten ingen av disse hadde vest på. Det viser Sjøfartsdirektoratets tallmateriale.

Kunnskapen vi får av undersøkelser ol. viser at det er en klar sammenheng mellom bruk av alkohol og ulykker. Sjansen for at det skal skje noe uønsket er markert større når båtføreren er påvirket av alkohol. Når folk er beruset er vurderingsevnen redusert. Da er det enda lettere å droppe vesten og kanskje også gi litt ekstra gass.

Promillegrense

Det fremgår av lov om fritids- og småbåter § 33 at man under påvirkning av alkohol (0,8 promille) ikke kan "føre eller forsøke å føre" en småbåt som har "motor som fremdriftsmiddel" eller "seil som fremdriftsmiddel og en største lengde på 4,5 meter eller mer".

Størst effekt med vest

På landsbasis omkom totalt 94 personer som i følge av drukning i fjor jf. statistikk fra Redningsselskapet. Det er en liten nedgang fra året før.

– Bruk av flytevest er det enkelttiltak som har størst effekt når det gjelder å redde liv.

Vi minner om at det er veldig kaldt i vannet i Norge, også om sommeren. De som ramler over bord fra en båt, vil derfor få problemer etter kort tid. De vil også oppdage at det er overraskende vanskelig å komme seg oppi båten igjen.

Større fart

Dagens båter blir større og raskere. Det er utrolig mer krevende å føre en båt som går i 35 knop enn en snekke som tøffer avgårde i 6-7 knop. Dette tilsier at båtførerne må være mye mer årvåkne. Høy fart gjør at både faremomentene og konsekvensene er mye større. Det øker også sjansen for tragisk utfall dersom noe skulle skje.

Båtførerbeviset er obligatorisk for alle født etter 1980 som skal føre båter over 8 meter eller motor større enn 25 hestekrefter. Les mer i Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt.

GOD SOMMER :-)