110-sentralen

Bruker du refleks?

refleks

Vi kler oss i sort og grått, men under halvparten av oss husker refleksen.

Uten refleks blir du ikke sett før bilen er 25-30 meter unna deg. Med refleks kan du bli sett på hele 400 meters hold. Tar du sjansen?

Hvert år blir i snitt 26 fotgjengere drept i trafikken. 35 % av fotgjengerulykkene skjer i mørket ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå - de fleste var uten refleks.

Den nasjonale refleksdagen er ett av mange tiltak for å øke refleksbruken og redusere antallet fotgjengerulykker.

Ved å ha på deg refleks reduserer du risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent. Refleks er en rimelig livsforsikring!

Se NRKs video gjerne sammen med barna, slik de forstår viktigheten av å bruke refleks :-)

Bli sett - bruk refleks.

Les også:

 Trygg trafikk |  Trafikksikkerhet og refleks

Bli sett- bruk refleks Se forskjellen