110-sentralen

Mange dødsbranner inntreffer i årets kalde måneder

Røykvarsler bytteTall fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sier at til nå i år er omkommet 39 personer. Bare i desember har 6 personer omkommet på landsbasis i brann. I tillegg er to personer hardt skadet.

Oversikt over antall brannomkomne i 2016 fra DSB.

Mange dødsbranner inntreffer i årets kalde måneder. Helgene er mest utsatt, spesielt på natten når de fleste sover.

Det viktigste du kan gjøre for å forebygge brann er å sjekke om du har fungerende røykvarsler i hver etasje, som kan høres fra alle soverom med lukket dør.

All erfaring viser at det er tidlig varsling ved hjelp av røykvarslere, som redder flest liv.