110-sentralen

Vær spesielt oppmerksom i trafikken nå!

Trafikksikkeret NordsveenMandag 20. august startet skolene i Møre og Romsdal opp igjen etter sommerferien, og det vil bli mange barn som vil ferdes i trafikken.
Husk det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barna som skal gå/sykle til skolen.
Vi ser likevel noen fellestrekk som kan føre til trafikkfarlige situasjoner:
✔ De er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere.
✔ De har liten trafikkerfaring.
✔ De har vanskeligheter med å forstå alt de ser og hører i trafikken.
✔ De er små av vekst, noe som gjør det vanskelig for dem å se og bli sett.
✔ De ser detaljer, men oppfatter ikke alltid sammenhenger.

Vi vet også at barna ikke kan bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg.
Barna trenger derfor hjelp og opplæring for å bli gode trafikanter og dette ber vi dere voksne om å hjelpe til med.

Trafikken rundt skolen kan være kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Området rundt skolene er ofte dårlig tilpasset dagens trafikk. Den økende biltrafikken skaper mange farlige og uoversiktlige situasjoner for elevene.
Vi har derfor noen gode råd til bilistene:
✔ Kjør sakte i nærheten av skoler og vær spesielt oppmerksom på at barn kan komme fra alle kanter.
✔ Tenk nøye gjennom hvor du stanser, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.
✔ Parker aldri på gangfelt eller fortau.
✔ Unngå rygging.
✔ Bruk ALLTID sikerhetsbelte både på deg selv og barna.

Møre og Romsdal 110-sentral KF ønsker alle skolebarn i fylket lykke til på skoleveien.