110-sentralen

Test av varslingssystem for tsunami ved Storfjorden

TyfonTirsdag 31.10.17 kl 1500 gikk alarmen.
I samarbeid med  Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB) gjennomførte Møre og Romsdal 110-sentral en større test i kommunene Stranda, Norddal, Stordal og Ørskog – dette er kommuner som i framtiden kan bli rammet av fjellskred fra blant annet det ustabile fjellpartiet Åknes.

Systemet ble testet fordi man skal kunne finne ut om alt fungerete som det skulle, men også for å kunne gi folk i området en realistisk følelse til hvordan ting vil fungere, hvis det engang skulle skje en faktisk hendelse.

Skal varsle 11000 med sirene og 7000 på telefon
Befolkningsvarsling skjer via telefon (Stranda og Norddal) og tilleggs varsling via tyfon til Stranda, Norddal, Stordal og Ørskog.

Øvelsen tirsdag beviste at systemet fungerer.