Øvelse Tabeltop Eikremtunellen

Tunelløvelse Tingvoll 2110 sentralen deltok på øvelse, Tabeltop Eikremtunellen, som ble arrangert på brannstasjonen den 22.11.17.
De som deltok var befal og utrykningsledere fra Tingvoll brannvesen, politiet. Helse. SVV. VTS og 110 sentralen.

Møre og Romsdal 110-sentral holdt også innlegg før øvelsen om vår jobb og våre utfordringer ved tunellhendelser.
Evalueringen er tydelig fra alle parter at dette er en viktig og rett måte å øve på.