110-sentralen

Årsmelding 2017

Årsmelding 2017Nød-meldetjenesten er publikums inngangsport til nød-etatene, og samfunnets forventninger til tjenesten er høy.

Møre og Romsdal 110-sentral KF skal sikre at befolkningen får rask og riktig hjelp i nødssituasjoner og det forventes at tjenesten til enhver tid er tilgjengelig, effektiv og har høy kvalitet.

Gjennom 2017 har våre dyktige medarbeidere bidratt til å redde liv, begrenset menneskelig lidelse og materielt skadeomfang. Møre og Romsdal 110-sentral KF er en fagsentral med dyktige medarbeidere som har høy kompetanse, og disse har i gjennom året vært en viktig støttespiller for våre eierkommuner. Når mannskapene ute og kommunene gir gode tilbakemeldinger på de tjenestene vi leverer, må vi kunne si at varene er levert og være stolte av det!

Last ned årsmeldingen 2017 ved å klikke på bilde.

Brann og uhellstatistikk 2017