110-sentralen

  • Hjem
  • Om 110-sentralen

Om 110-sentralen

Ved branner, ulykker og katastrofer er det vår døgnbemannede 110-sentral som mottar nødmeldingene og som organiserer redningsinnsatsen.

110 sentralen 1Vi har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på 110 om brann, redning og akutt forurensning for alle kommunene i Møre og Romsdal, og står i direkte kontakt med AMK-sentralene og Politiets operasjons-sentraler i fylket.

I tillegg til nødmeldingstjenesten har vi oppgaver som:

  • overvåke og formidle ulike alarmtjenester fra offentlige og private bygg og institusjoner.
  • fjernovervåke flere hundre bedrifter, institusjoner, boliger for brann-, innbrudd-, heisalarmer og andre tekniske installasjoner.
  • mottar og videreformidler trygghetsalarmer i flere kommuner.

Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. Styret i foretaket er valgt av kommunene i Møre og Romsdal. Les mer om vår organisering.

Alarmsentralen tilfredstiller alle krav det offentlige stiller til Alarmsentral Brann. Det er til en hver tid, 24 timer i døgnet , minst to erfarne branntjenestemenn på vakt som betjener våre oppdragsgivere ved hjelp av moderne teknologi. 

Linker

Informasjon

Leverandører