110-sentralen

Organisering

Møre og Romsdal 110-sentral KF er alarmsentral for Møre og Romsdal og er samlokalisert med Politiet i Nedre Strandgate 50 i Ålesund. 

Vi skal være utrykningspersonellets støttespiller under enhver aksjon. Sentralen ønsker å skape best mulig trygghet - for enkeltindividet - for lokalsamfunnet og for fylket.

Møre og Romsdal 110-sentral KF er bemannet med 15 kvalifiserte operatører og 1 teknikker iht. "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-5 og ledes av en avdelingsleder. Nød-meldetjenesten er en lovpålagt samfunnkritisk funskjon. Nødmeldetjenesten er publikums inngangsport til nødetatene, og samfunns forventinger til tjenesten er høy. Nødmeldetjenesten skal sikre at befolkningen får rask og riktig hjelp i nødsituasjoner og det forventes at tjenesten til enhver tid er tilgjengelig, effektiv og har høy kvalitet. 

Møre og Romsdal 110-sentral KF dekker alle 26 kommunene i fylket (Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre), totalt 83 brannstasjoner og ca. 1130 brannpersonell med et befolkningsgrunnlag på ca. 265.000 innbyggere pr. 01.01.2017.

Driftsavtaler
Her finner du driftsavtalene mellom: 
Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune som eierkommune 
Møre og Romsdal 110-sentral KF og de resterende kommunene i fylket

Vedtekter
Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Årsberetninger
Årsberetning 2019
Årsberetning 2018
Årsberetning 2017
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013
Årsberetning 2013
Årsberetning 2012
Årsberetning 2011
Årsberetning 2010
Årsberetning 2009

Styret

Verv

Region

Representant

Vara

Valgperiode

Leder

Ålesund kommune

Åse Kristin Ask Bakke

Torill Leganger

2020 - 2023

Nestleder 

SR

Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune

Eva Hove, Stordal kommune

2018 - 2021 

Medlem 

ROR

Jan Petter Hammerø, Molde kommune

Tove Henøen

2018 - 2021

Medlem 

ORKIDE

Ragnhild Helseth, Kristiansund kommune

Eilif Magne Leirvik, Sunndal kommune

2018 - 2021

Medlem 

ANSATTE

Tor Ivar Sjåstad

Kjetil Jarl Iversen

2018 - 2019