110-sentralen

Organisering

Møre og Romsdal 110-sentral KF dekker alle kommunene i fylket (Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre).

Driftsavtaler

Her finner du driftsavtalene mellom: 

Vedtekter

Årsberetninger

Styret

Verv

Region

Representant

Vara

Valgperiode

Leder

Ålesund kommune

Anne Berit Støyva Emblem

Nora Morken Farstad

2016 - 2019

Nest leder 

ÅRU

Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune

Oddbjørn Øien, Sula kommune

2014 - 2017 

Medlem 

ROR

Jan Petter Hammerø, Molde kommune

Tove Henøen

2014 - 2017

Medlem 

ORKIDE

Ragnhild Helseth, Kristiansund kommune

Eilif Magne Lervik, Sunndal kommune

2014 - 2017

Medlem 

ANSATTE

Kjartan Molvær

Tor Ivar Sjåstad

2016 - 2019