110-sentralen

Organisering

Møre og Romsdal 110-sentral KF dekker alle kommunene i fylket (Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre).

Driftsavtaler

Her finner du driftsavtalene mellom: 

Vedtekter

Årsberetninger

Styret

Verv

Region

Representant

Vara

Valgperiode

Leder

Ålesund kommune

Anne Berit Støyva Emblem

Nora Morken Farstad

2016 - 2019

Nestleder 

SR

Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune

Eva Hove, Stordal kommune

2018 - 2021 

Medlem 

ROR

Jan Petter Hammerø, Molde kommune

Tove Henøen

2018 - 2021

Medlem 

ORKIDE

Ragnhild Helseth, Kristiansund kommune

Eilif Magne Leirvik, Sunndal kommune

2018 - 2021

Medlem 

ANSATTE

Kjartan Molvær

Tor Ivar Sjåstad

2016 - 2019