Om Møre og Romsdal 110-sentral KF

Skrevet .

sentral 4Møre og Romsdal 110-sentral  KF er en døgnbemannet vaktsentral som mottar nødmeldinger om brann, ulykker og katastrofer.

Møre og Romsdal 110-sentral KF har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på brann, redning og akutt forurensning for alle kommunene i Møre og Romsdal, og står i direkte kontakt med AMK-sentralene og Politiets operasjons-sentraler i fylket.

I tillegg til nødmeldingstjenesten har vi oppgaver som:

Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. Styret i foretaket er valgt av kommunene i Møre og Romsdal. Les mer om vår organisering.

Alarmsentralen tilfredstiller alle lovpålagte krav det offentlige stiller. Det er til en hver tid, minst to med brannfaglig bakgrunn på vakt som betjener våre oppdragsgivere ved hjelp av moderne teknologi. 

Linker

Informasjon

Leverandører