Nødmeldetjeneste

Primæroppgaven til  Møre og Romsdal 110-sentral KF er å besvare og aksjonere på meldinger som blir ringt inn til nødnummeret 110.

 Møre og Romsdal 110-sentral KF har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding om brann, redning og akutt forurensing for 26 kommuner i Møre og Romsdal. Sentralen er lovpålagt med en minimumsbemanning på 2 operatører på vakt til en hver tid.

Vi utfører disse tjenestene:

I tillegg har vi følgende oppgaver: