Alarm for næringsliv

Møre og Romsdal 110-sentrale KF kan tilby bedrifter å knytte seg til alarmsentralen.


Vi behandler følgende alarmer fra bedrifter, sameie og borretslag

Alarmtype
Årsavgift 2021 eks.mva
Hovedalarm Brannalarm inkl. nøkkelsafe 6.190,00
Hovedalarm Teknisk alarm, fra heis og sprinkel ol. 5.680,00
Hovedalarm Kombinasjon brann og teknisk alarm (redusert pris) 9.490.00
Tilleggsalarmer, teknisk utover hovedabbonement, samme bygg (pr.stk) 500,00
Ekstraalarm, brann utover hovedabbonement, for annet bygg med lik oppmøteadresse 1 000,00
Konvertering av annen alarmoverføring (fra Altel til Safetel) 1.500,00

Årsavgiftene kan prisjusteres uten forvarsel i samsvar med den generelle prisutviklingen.
Abonnenten besørger selv innkjøp og montering av nødvendig teknisk utstyr og overføringssystemer.
Ta kontakt med AddSecure som er vår samarbeidspartner på alarmoverføring. 

Innmelding av alarm
Innmelding, tilknytning, eierskifte, oppsigelse og reklamasjon skjer via nettsiden til AddSecure.
Skjema for endringer av kontaktpersoner finner du nedenfor.

Våre Alarmvilkår finner du her:
ALARMVILKÅR_alarmoverføring_mot_Møre_og_Romsdal_110_Sentral_KF.pdf

Test og service av alarm meldes på telefon 70 11 99 99.