110-sentralen

Nødmeldetjeneste

Primæroppgaven til 110-sentralen er å besvare og aksjonere på meldinger som blir ringt inn til 110.

Møre og Romsdal 110-sentral KF har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på 110 om brann, redning og akutt forurensing for 36 kommuner i Møre og Romsdal.

Av sentralens 19 ansatte skal det til enhver tid være minst 2 erfarne operatører på vakt i en sentral med det siste innen teknologi og systemløsninger for best å kunne betjene publikum og våre tilsluttede kommuner.

Vi utfører disse tjenestene:

 • Mottak av nødmeldinger om brann, ulykke og akutt forurening
 • Mottak av nødmeldinger fra Politi og AMK (ambulanse)
 • Gi faglig råd og veiledning til den nødstilte
 • Sende riktig og tilstrekkelig ressurser ved en hendelse
 • Føre logg under hendelser, herunder lydlogg av samband og nødanrop
 • Mottak av automatisk alarmer fra tiltaksbygg § 13
 • Varsling av FIG/sivilforsvar.

I tillegg har vi følgende oppgaver:

 • Mottak av automatiske alarmer fra offentlige bygg og institusjoner samt næringsbygg
 • Mottak av trygghetsalarm med brannvarsling
 • Mottak av sikringsradio fra oppdrettsnæringen
 • Mottak av heisalarm, innbrudd og andre driftsalarmer
 • Overvåkingstjenester som hører inn under brannalarm og/eller brannforebyggende tiltak
 • Varsling av kommunale kriseledelse