110-sentralen

Organisering

Møre og Romsdal 110-sentral KF er alarmsentral for Møre og Romsdal og er samlokalisert med Politiet i Nedre Strandgate 50 i Ålesund. Vi skal være utrykningspersonellets støttespiller under enhver aksjon. Sentralen ønsker å skape best mulig trygghet - for enkeltindividet - for lokalsamfunnet og for fylket.

Møre og Romsdal 110-sentral KF er bemannet med 15 kvalifiserte operatører og 1 teknikker iht. "Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen" § 7-5 og ledes av en avdelingsleder. Nød-meldetjenesten er en lovpålagt samfunnkritisk funskjon. Nødmeldetjenesten er publikums inngangsport til nødetatene, og samfunns forventinger til tjenesten er høy. Nødmeldetjenesten skal sikre at befolkningen får rask og riktig hjelp i nødsituasjoner og det forventes at tjenesten til enhver tid er tilgjengelig, effektiv og har høy kvalitet. 

Møre og Romsdal 110-sentral KF dekker alle 36 kommunene i fylket (Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre), totalt 83 brannstasjoner og ca. 1130 brannpersonell med et befolkningsgrunnlag på ca. 265.000 innbyggere pr. 01.01.2017.

Driftsavtaler
Her finner du driftsavtalene mellom: 
Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund kommune som eierkommune 
Møre og Romsdal 110-sentral KF og de resterende kommunene i fylket

Vedtekter
Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Årsberetninger
Årsberetning 2018
Årsberetning 2017
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015
Årsberetning 2014
Årsberetning 2013
Årsberetning 2013
Årsberetning 2012
Årsberetning 2011
Årsberetning 2010
Årsberetning 2009

Styret

Verv

Region

Representant

Vara

Valgperiode

Leder

Ålesund kommune

Anne Berit Støyva Emblem

Nora Morken Farstad

2016 - 2019

Nestleder 

SR

Jan Ove Tryggestad, Stranda kommune

Eva Hove, Stordal kommune

2018 - 2021 

Medlem 

ROR

Jan Petter Hammerø, Molde kommune

Tove Henøen

2018 - 2021

Medlem 

ORKIDE

Ragnhild Helseth, Kristiansund kommune

Eilif Magne Leirvik, Sunndal kommune

2018 - 2021

Medlem 

ANSATTE

Tor Ivar Sjåstad

Kjetil Jarl Iversen

2018 - 2019

For ansatte

Informasjon for ansatte i Møre og Romsdal 110-sentral og Ålesund Brannvesen KF.

Om Møre og Romsdal 110-sentral KF

sentral 4Møre og Romsdal 110-sentral  KF er en døgnbemannet vaktsentral som mottar nødmeldinger om brann, ulykker og katastrofer.

Møre og Romsdal 110-sentral KF har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på brann, redning og akutt forurensning for alle kommunene i Møre og Romsdal, og står i direkte kontakt med AMK-sentralene og Politiets operasjons-sentraler i fylket.

I tillegg til nødmeldingstjenesten har vi oppgaver som:

  • overvåke og formidle ulike alarmtjenester fra offentlige og private bygg og institusjoner.
  • fjernovervåke flere hundre bedrifter, institusjoner, boliger for brann-, innbrudd-, heisalarmer og andre tekniske installasjoner.
  • mottar og videreformidler trygghetsalarmer i flere kommuner.

Møre og Romsdal 110-sentral KF er ett kommunalt foretak lokalisert i Ålesund. Styret i foretaket er valgt av kommunene i Møre og Romsdal. Les mer om vår organisering.

Alarmsentralen tilfredstiller alle lovpålagte krav det offentlige stiller. Det er til en hver tid, minst to med brannfaglig bakgrunn på vakt som betjener våre oppdragsgivere ved hjelp av moderne teknologi. 

Linker

Informasjon

Leverandører