Ledige stillingar

Møre og Romsdal 110-Sentral KF (M&R 110) er eit kommunalt føretak, eigd av Ålesund kommune. 110-sentralen er naudemeldesentralen for alle brannvesen i Møre og Romsdal, og er lokalisert saman med politiets operasjonssentral/naudmeldesentral ved politihuset i Ålesund.

Det er nå ledig stillingar som:

Gruppeleiar/vaktleiar

Operatør

 

Søknadsfrist: 14.12.2022

Spørsmål kontakt avdelingsleiar Kjetil Vikås tlf. 938 15 156