110-sentralen

Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vi har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på 110 om brann, redning og akutt forurensning for 36 kommuner i Møre og Romsdal.

Brann eller ulykke?

> Ring 110 for nødmeldesentralen

Bare snakke med 110-sentralen?

> Ring servicenr. 70 11 99 99

Aktuelt

Test av befolkningsvarsling Åknes/Tafjor…

Torsdag 19. april kl. 15.00 vil innbyggere ved flere kommuner langs Storfjorden motta et befolkningsvarsel om fjellskred. Dette er en test av varslingssystemet som Åknes/Tafjord Beredskap IKS utfører. Åknes/Tafjord Beredskap IKS har...

> Se alle