110-sentralen

Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vi har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på 110 om brann, redning og akutt forurensning for 36 kommuner i Møre og Romsdal.

Brann eller ulykke?

> Ring 110 for nødmeldesentralen

Bare snakke med 110-sentralen?

> Ring servicenr. 70 11 99 99

Aktuelt

Årsmelding 2017

Nød-meldetjenesten er publikums inngangsport til nød-etatene, og samfunnets forventninger til tjenesten er høy. Møre og Romsdal 110-sentral KF skal sikre at befolkningen får rask og riktig hjelp i nødssituasjoner og det...

> Se alle