110-sentralen

Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vi har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på 110 om brann, redning og akutt forurensning for 36 kommuner i Møre og Romsdal.

Brann eller ulykke?

> Ring 110 for nødmeldesentralen

Bare snakke med 110-sentralen?

> Ring servicenr. 70 11 99 99

Aktuelt

Stengte bommer er en utfordring

Møre og Romsdal 110-sentral ønsker å sette fokus på alle de bommene som er kommet opp i og rundt kaianlegg, borrettslag, hyttefelt og eiendommer generelt i hele Møre og Romsdal. Kan...

> Se alle