110-sentralen

Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vi har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding på 110 om brann, redning og akutt forurensning for 36 kommuner i Møre og Romsdal.

Brann eller ulykke?

> Ring 110 for nødmeldesentralen

Bare snakke med 110-sentralen?

> Ring servicenr. 70 11 99 99

Aktuelt

I påska er mange på farta.

Vi ønsker at flest mulig forbereder seg til påsketrafikken. Det kan være å ta en skikkelig kjøretøy test, med tanke for hvor man skal reise. Informere alle passasjerer hvor langt det planlegges å...

> Se alle