Presse.

Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF er alarmsentral for Møre og Romsdal og er samlokalisert med Politiet i Nedre Strandgate 50 i Ålesund. Vi skal være utrykningspersonellets støttespiller under enhver aksjon. Sentralen ønsker å skape best mulig trygghet – for enkeltindividet – for lokalsamfunnet og for fylket.

Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF dekker alle 26 kommunene i fylket (Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre), totalt 79 brannstasjoner og har ca. 1130 brannpersonell

Brannstatistikk.no

Brannstatistikk.no er en nasjonal oversikt over alle brannvesenets utrykninger. Her kan du søke, visualisere og sammenligne statistikk over alle utrykninger og andre typer oppdrag brann- og redningstjenesten har.