Alarm.

Nødmeldetjeneste

Primæroppgaven til  Møre og Romsdal 110-sentral KF er å besvare og aksjonere på meldinger som blir ringt inn til nødnummeret 110.

Sikringsradio havbruk

Vi har mottak av sikringsradio fra oppdrettsanlegg i samarbeid med Sikringsradioen.