80 brannstasjoner
1130 brannpersonell
26 kommuner

110-SENTRALEN i MØRE OG ROMSDAL

Møre og Romsdal 110-sentral KF dekker 26 kommuner, 79 brannstasjoner og depot med til sammen ca. 1130 brannpersonell, og med et befolkningsgrunnlag på 265 500 innbyggere.

Lenke til branntips.no

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg.

Nødstilfelle: Ring 110

Brannstatistikk.no

Brannstatistikk.no er en nasjonal oversikt over alle brannvesenets utrykninger. Her kan du søke, visualisere og sammenligne statistikk over alle utrykninger og andre typer oppdrag brann- og redningstjenesten har.