Telefonvarsling og sms utsendelse

Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF benytter telefon varsling som reserveløsning til brannmannskap, men også varsling til industrivern og kommunale funksjoner. Slike varslinger fra 110 sentralen kommer som oppringning fra telefon nummer 56914099.

Det blir også sendt ut sms ved telefon varslinger og evt annen informasjon fra 110 til mannskaper, dette vil bli sendt ut med SMS avsender “B08 MR110″

I forbindelse med varslinger fra oss vil det ofte følge med en link for å svare tilbake om du kan møte eller ikke, denne lenken skal starte slik: https://app.groupalart.net”

Vi sender aldri ut meldinger hvor vi ber om Personinfo, pålogginger eller annet.