Alarm for næringsliv.

Møre og Romsdal 110-sentral KF tilbyr bedrifter å knytte seg til alarmsentralen.

Den lokale 110 sentralen er avtalepart, signerer avtalen og fakturerer abonnenten. Møre og Romsdal 110-sentral KF administrerer tjenesten. Dette omfatter oppdatering av opplysninger, utarbeidelse av kontrakt og faktureringsgrunnlag for brannvesenet, oppfølgning av abonnent, og faktureringsgrunnlag ved unødige alarmer/utrykninger.

Type alarm:

Hovedalarm Brannalarm inkl. nøkkelsafe

Hovedalarm Teknisk alarm, fra heis og sprinkel ol.

Hovedalarm Kombinasjon brann og teknisk alarm (redusert pris)

Tilleggsalarmer, teknisk utover hovedabbonement, samme bygg (pr.stk)

Ekstraalarm, brann utover hovedabbonement, for annet bygg med lik oppmøteadresse

Konvertering av annen alarmoverføring (fra Altel til Safetel)

Sikringsradioen

Årsavgift 2022 eks.mva

6.345,00 kr

5.822,00 kr

9.727,00 kr

513,00 kr

1 025,00 kr

1.538,00 kr

2.460,00 kr

Årsavgiftene kan prisjusteres uten forvarsel i samsvar med den generelle prisutviklingen.

Abonnenten besørger selv innkjøp og montering av nødvendig teknisk utstyr og overføringssystemer.

Ta kontakt med AddSecure som er vår samarbeidspartner for alarmoverføring.

Innmelding av alarm
Innmelding, tilknytning, eierskifte, oppsigelse og reklamasjon skjer via nettsiden til AddSecure.

Skjema for endringer av kontaktpersoner finner du nedenfor.

Test og service av alarm meldes på telefon 70 11 99 99.