Alarm for næringsliv.

Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF tilbyr bedrifter å knytte seg til alarmsentralen.

Den lokale 110 sentralen er avtalepart, signerer avtalen og fakturerer abonnenten. Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF administrerer tjenesten. Dette omfatter oppdatering av opplysninger, utarbeidelse av kontrakt og faktureringsgrunnlag for brannvesenet, oppfølgning av abonnent, og faktureringsgrunnlag ved unødige alarmer/utrykninger.

AddSecureElotec eller Xsecure er våre samarbeidspartnere for alarmoverføring.

*Årsavgift – type alarm:

6.876,00 kr – Hovedalarm Brannalarm inkl. nøkkelsafe

6.309,00 kr – Hovedalarm Teknisk alarm, fra heis og sprinkel ol.

10.541,00 kr – Hovedalarm Kombinasjon brann og teknisk alarm (redusert pris)

555,00 kr – Tilleggsalarmer, teknisk utover hovedabbonement, samme bygg (pr.stk)

1.111,00 kr – Ekstraalarm, brann utover hovedabbonement, for annet bygg med lik oppmøteadresse

1.666,00 kr – Konvertering av annen alarmoverføring (bytte til annet system eller teknisk leverandør)

2.666,00 kr – Sikringsradioen

*Årsavgift 2024 eks.mva

Årsavgiftene kan prisjusteres uten forvarsel i samsvar med den generelle prisutviklingen. Årsavgiften dekker tilknytning til 110-sentralen, men ikke kostnader til oppdragsgiver (alarmselskap).

Abonnenten besørger selv innkjøp og montering av nødvendig teknisk utstyr og overføringssystemer.

Ta kontakt med AddSecureElotec eller Xsecure som er våre to samarbeidspartnere for alarmoverføring.

Eierskifte og oppsigelse 

110-sentralen samarbeider med tre leverandører av alarmtjenester, (Addsecure, Elotec og Xsecure)
Det er den som står som eier hos teknisk alarmleverandør som blir fakturert av 110-sentralen (Ålesund kommune) en gang pr. år. Eierskifte eller oppsigelse av alarmavtalen må sendes inn til oppdragsgiver i god tid før årlig fakturering.

Addsecure: Oppsigelser kan sendes på epost til invoice.smartalarms.no@addsecure.com eller per brev til AddSecure AS, Postboks 6715 Etterstad, 0609 Oslo

Elotec: Portal for kunder/montør

Xsecure: Portal for kunde/montør

Oppdatering av kontaktperson-liste

Det er svært viktig å ha oppdaterte kontaktlister for å sikre rask og effektiv varsling ved eventuelle alarmer. Vi ønsker minimum 2 kontaktpersoner på hvert bygg. Skjema for endringer av kontaktpersoner finner du nedenfor.

Test og service av alarm meldes på telefon 70 11 99 99.