Nødmeldetjeneste

Primæroppgaven til  Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF er å besvare og aksjonere på meldinger som blir ringt inn til nødnummeret 110.

Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF har det regionale ansvaret for mottak av nødmelding om brann, redning og akutt forurensing for 26 kommuner i Møre og Romsdal. Sentralen er lovpålagt med en minimumsbemanning på 2 operatører på vakt til en hver tid.

Vi utfører disse tjenestene:

 • Mottak av nødmeldinger om brann, ulykke og akutt forurensing
 • Mottak av nødmeldinger fra Politi og AMK (ambulanse)
 • Gi faglig råd og veiledning til den nødstilte
 • Sende riktig og tilstrekkelig ressurser ved en hendelse
 • Føre logg under hendelser, herunder lydlogg av samband og nødanrop
 • Mottak av automatisk alarmer fra tiltaksbygg § 13
 • Varsling av FIG/sivilforsvar.
 • Mottak og håndtering av eCall alarmer fra kjøretøy

I tillegg har vi følgende oppgaver:

 • Mottak av automatiske alarmer fra offentlige bygg og institusjoner samt næringsbygg
 • Befolkningsvarsling Åknes Tafjord Beredskap
 • Mottak av sikringsradio fra oppdrettsnæringen
 • Mottak av heisalarm og andre driftsalarmer
 • Overvåkingstjenester som hører inn under brannalarm og/eller brannforebyggende tiltak
 • Varsling av kommunale kriseledelse
 • Varsling av industrivern
 • Bistands samarbeid med Alarmsentral Brann Innlandet