Oppdatering av kontaktliste for alarmkunder

Når en brannalarm med automatisk overføring til 110-sentralen blir utløst, er det viktig for brannvesenet å
avdekke om det er en reell situasjon eller en unødvendig alarm. Operatør ved 110-sentralen trenger så raskt som mulig å få kontakt med en person som kan lese av på alarmsentralen hvor i bygget alarmen har gått og undersøke hva som er årsak til alarmen.

Møre og Romsdal 110-Sentral Ålesund KF ønsker derfor at alle objektet som er tilknyttet oss har kontaktlister som er oppdatert til enhver tid. Det er kundene selv som er ansvarlig for å holde våre lister oppdatert, noe som gjøres fra denne siden.

Vi ønsker minimum 2 kontaktpersoner på hvert bygg, og om mulig er det ønskelig at det første kontaktnummeret normalt er på objektet og bemannet av personell som har kunnskap om objektet og alarmsystemet, f.eks respesjon, vaktmetster eller typiske vaktnummer.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal ikke opplysninger som passord, betjening av alarmanlegget, nøkkelsystem
osv tas med i dette skjemaet. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 70 11 99 99 dersom du ønsker å endre noe
av dette

110-Sentralen har koblet til tre leverandører av alarm, som har forskjellige løsninger for å administerer sine lister, så bruk rett link under.

Addsecure kunder:

Elotec kunder:

(Vi får i denne løsningen automatisk informasjon ved endringer, som krever manuelt endring)

Xsecure kunder:

(Vi får i denne løsningen automatisk informasjon ved endringer, som krever manuelt endring)

Er du usikker på hvem som er din tekniske leverandør: