Oppdatering av kontaktliste for alarmkunder

Det er viktig å ha oppdaterte kontaktlister for å sikre rask og effektiv varsling ved eventuelle alarmer.

Møre og Romsdal 110-Sentral Ålesund KF ønsker derfor at alle objektet som er tilknyttet oss har kontaktlister som er oppdatert til enhver tid. Det er kundene selv som er ansvarlig for å holde våre lister oppdatert, noe som gjøres fra denne siden.

Vi ønsker minimum 2 kontaktpersoner på hvert bygg, og om mulig er det ønskelig at det første kontaktnummeret normalt er på objektet og bemannet av personell som har kunnskap om objektet og alarmsystemet, f.eks respesjon, vaktmetster eller typiske vaktnummer.

110-Sentralen har koblet til to leverandører av alarm, som har forskjellige løsninger for å administerer sine lister, så bruk rett link under.

Addsecure kunder:

Xsecure kunder:

(Vi får i denne løsningen automatisk informasjon ved endringer)

Er du usikker på hvem som er din tekniske leverandør: