Kontakt oss.

Møre og Romsdal 110-Sentral Ålesund KF er samlokalisert med Politiet i Ålesund (Møre og Romsdal Politidistrikt)