Alarm

Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF tilbyr å motta automatiske brannalarmer og heisalarmer på vegne av samarbeidskommunene i Møre og Romsdal. Vi mottar kun slike alarmer fra deltakerkommunene, offentlige bygg og private næringseiendommer (bedrifter, sameie og borettslag).

Type alarm:

Brannvesenet tilbyr kun mottak fra brannvarslingsanlegg og heisalarmer fra deltakerkommunene, offentlige bygg og private næringseiendommer (bedrifter, sameie og borettslag).

Krav til søker:

  • Det er kundens ansvar at 110-sentralen har en oppdatert liste over kontaktpersoner på alarmstedet (oppdateres minimum 1 gang pr år).
  • Nøkkelboks på utsiden av bygget som er tilkoblet alarmen via egen inngang på sender.
  • En sender tilkoblet alarmsentralen fra Addsecure, Elotec eller Xsecure.
  • Orienteringsplan ved siden av sentralen med detektor og soneoversikt, som skal henge lett tilgjengelig for brannvesenet. Dersom sentralen ikke er plassert ved inngangsdør skal det henge ekstra panel og orienteringsplan ved døren.
  • Godkjent merking av sentral, orienteringsplan, sprinkler, nødutganger, med mer.
  • Nøkler og adgangskort til dørene i bygget. Disse skal plasseres i nøkkelboksen.

Når alt på listen over er klart, kan du kontakte oss for å sette tilkoblingen i drift.

Husk å melde fra til oss hvis du bytter låser, kontaktpersoner eller telefonnummer.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan du ta kontakt med oss på:

Test og service på alarmanlegg meldes på telefon
(Betjent 24/7)