Organisering

Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF er alarmsentral for Møre og Romsdal og er samlokalisert med Politiet i Nedre Strandgate 50 i Ålesund.

Vi skal være utrykningspersonellets støttespiller under enhver aksjon. Sentralen ønsker å skape best mulig trygghet – for enkeltindividet – for lokalsamfunnet og for fylket.

Møre og Romsdal 110-sentral KF er bemannet med 1 Fagleder, 1 Nestleder, 1 tekniker og 15 kvalifiserte operatører iht. “Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” § 7-5 og ledes av en avdelingsleder. Nød-meldetjenesten er en lovpålagt samfunnkritisk funskjon. Nødmeldetjenesten er publikums inngangsport til nødetatene, og samfunns forventinger til tjenesten er høy. Nødmeldetjenesten skal sikre at befolkningen får rask og riktig hjelp i nødsituasjoner og det forventes at tjenesten til enhver tid er tilgjengelig, effektiv og har høy kvalitet.

Møre og Romsdal 110-sentral KF dekker alle 26 kommunene i fylket (Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre), totalt 80 brannstasjoner og ca. 1120 brannpersonell med et befolkningsgrunnlag på ca. 268.000 innbyggere.

Styret

Organisering av styret
VervRegionRepresentantVaraValgperiode
LederÅlesund kommuneAsgeir BergThor Hansen2024 – 2026
MedlemSunnmøre regionråd IKS Lena Landsverk Sande, Vanylven kommuneHarry Valderhaug,
Giske kommune
2022 – 2025
MedlemRomsdal Interkommunalt politisk råd Yvonne Wold, Rauma kommuneHelge Kjøll, Aukra kommune2022 – 2025
MedlemNordmøre interkommunalt Politisk Råd (IPR) Ragnhild Helseth, Kristiansund kommuneEilif Magne Leirvik, Sunndal kommune2022 – 2025
MedlemANSATTEPetter Aksel KirkebøPaul Ola Vestre2024 – 2026