Organisering

Møre og Romsdal 110-sentral Ålesund KF er alarmsentral for Møre og Romsdal og er samlokalisert med Politiet i Nedre Strandgate 50 i Ålesund.

Vi skal være utrykningspersonellets støttespiller under enhver aksjon. Sentralen ønsker å skape best mulig trygghet – for enkeltindividet – for lokalsamfunnet og for fylket.

Møre og Romsdal 110-sentral KF er bemannet med 1 Fagutvikler, 1 Nestleder, 1 tekniker og 15 kvalifiserte operatører iht. “Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen” § 7-5 og ledes av en avdelingsleder. Nød-meldetjenesten er en lovpålagt samfunnkritisk funskjon. Nødmeldetjenesten er publikums inngangsport til nødetatene, og samfunns forventinger til tjenesten er høy. Nødmeldetjenesten skal sikre at befolkningen får rask og riktig hjelp i nødsituasjoner og det forventes at tjenesten til enhver tid er tilgjengelig, effektiv og har høy kvalitet.

Møre og Romsdal 110-sentral KF dekker alle 26 kommunene i fylket (Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre), totalt 79 brannstasjoner og ca. 1130 brannpersonell med et befolkningsgrunnlag på ca. 265.000 innbyggere.

Styret

Organisering av styret
VervRegionRepresentantVaraValgperiode
LederÅlesund kommuneTorill LegangerTorfinn Strand Vingen2020 – 2023
NestlederSunnmøre regionråd IKS Jan Ove Tryggestad, Stranda kommuneHarry Valderhaug,
Giske kommune
2022 – 2025
MedlemRomsdal Interkommunalt politisk råd Odd Jørgen Nilssen,
Aukra kommune
Tove Henøen2022 – 2025
MedlemNordmøre interkommunalt Politisk Råd (IPR) Ragnhild Helseth, Kristiansund kommuneEilif Magne Leirvik, Sunndal kommune2022 – 2025
MedlemANSATTETor Ivar SjåstadKjetil Jarl Iversen2020 – 2023