Møre og Romsdal 110-Sentral Ålesund KF

Møre og Romsdal 110-sentral er et kommunalt foretak i Ålesund kommune  og er en døgnbemannet vaktsentral som mottar nødmeldinger om brann, ulykker og katastrofer. Sentralen dekker 26 kommuner i Møre og Romsdal fylke som har ca. 265.500 innbyggere. Regionen er sammenfallende med Møre og Romsdal politidistrikts operasjonssentral.

Foretaket ble etablert i 2004, og styret i foretaket er valgt gjennom regionrådene i fylket.

Nordmøre regionråd (ORKIDE), Romsdal regionråd (ROR) og Sunnmøre region råd (SR) har hver sin representant i styret. Vertskommunen Ålesund har styreleder og ansattrepresentant for foretaket. Bystyret i Ålesund er foretakets øverste organ. Brannsjef i Ålesund er virksomhetsleder for Møre og Romsdal 110-sentral KF som eget foretak.

Vår Visjon

Vi ønsker å skape best mulig trygghet for:

Enkeltindividet

Lokalsamfunnet

Fylket

Oversikt over Ålesund