110-sentralen

Kontakt oss

Ta kontakt

Besøk oss

Send faktura

Telefon: 70 11 99 99
Epost til administrasjonen:

Epost til vaktrom:
 

Politihuset
Nedre Strandgate 50
6005 Ålesund
Ålesund kommunes fakturamottak
Postboks 1521
6025 Ålesund

Ansatte

Virksomhetsleder/Brannsjef

Geir Thorsen
E-post:
Tlf.: 70 16 32 10 / 905 48 289

Avdelingsleder

Kjetil Vikås 
E-post: 
Mob: 938 15 156

Overbrannmester/NK

Helge Myrvoll-Lunde
E-post:
Mob: 966 48 888

Konsulent

Lill Therese Myklebust
E-post:  
Tlf: 70 16 32 11

Tekniker

Rolf-Erik Walderhaug
E-post:
Mob: 908 46 425

Brannmestere

Stian Jørgensen
Nils Inge Bjerknes
Bjørn Frank Austdal
Kjetil Jarl Iversen
John-Rune Lillebø

Operatører

Tor Ivar Sjåstad
Sindre Kongshaug
Rian Morrison                   
Paul Ole Vestre
Arnfinn Gran Klausen
Anja Lereng