110-sentralen

Kontakt oss

Ta kontakt

Besøk oss

Send faktura

Telefon: 70 11 99 99
Epost til administrasjonen:

Epost til vaktrom:
 

Politihuset
Nedre Strandgate 50
6005 Ålesund
Ålesund kommunes fakturamottak
Postboks 1521
6025 Ålesund

Ansatte

Virksomhetsleder/Brannsjef
Geir Thorsen 
E-post:
Tlf.: 70 16 32 10 / 905 48 289

Avdelingsleder
Kjetil Vikås 
E-post: 
Mob: 938 15 156

Nestleder 
Helge Myrvoll-Lunde
E-post:
Mob: 966 48 888

Konsulent
Lill Therese Myklebust
E-post:  
Tlf: 70 16 32 11

Tekniker
Rolf-Erik Walderhaug 
E-post:
Mob: 908 46 425

Teamleder
Bjørn Frank Austdal
John-Rune Lillebø
Kjetil Jarl Iversen
Nils Inge Bjerknes
Stian Jørgensen

Operatører 
Anja Lereng
Arnfinn Gran Klausen
Jan Erik Sørnes
Jan Ove Longvastøl
Paul Ole Vestre
Petter Aksel Kirkebøe
Rian Morrison
Sindre Kongshaug
Tonny Andre Korsan Åsen
Tor Ivar Sjåstad