110-sentralen

Nødmeldetjeneste

Primæroppgaven til  Møre og Romsdal 110-sentral KF er å besvare og aksjonere på meldinger som blir ringt inn til nødnummeret 110.

Les mer …