110-sentralen

Alarm for næringsliv

Møre og Romsdal 110-sentrale KF kan tilby bedrifter å knytte seg til alarmsentralen.
Vi behandler følgende alarmer fra bedrifter, sameie og borretslag

Alarmtype
Årsavgift eks.mva
Brannalarm inkl. nøkkelsafe 6.025,00
Teknisk alarm, fra heis og sprinkel ol. 5.530,00
Kombinasjon brann og teknisk alarm (redusert pris) 9.240.00
Tilleggsalarmer, teknisk utover hovedabbonement (pr.stk) 490,00
Ekstraalarm, brann utover hovedabbonement, for annet bygg med lik oppmøteadresse 980,00
Konvertering av annen alarmoverføring (fra Altel til Safetel) 1.500,00

Årsavgiftene kan prisjusteres uten forvarsel i samsvar med den generelle prisutviklingen.
Abonnenten besørger selv innkjøp og montering av nødvendig teknisk utstyr og overføringssystemer.
Ta kontakt med AddSecure som er vår samarbeidspartner på alarmoverføring. 

Innmelding av alarm
Innmelding, tilknytning, eierskifte, oppsigelse og reklamasjon skjer via nettsiden til AddSecure.
Skjema for endringer av kontaktpersoner finner du nedenfor.

Ferdig utfylte skjemaer skal sendes til epost-adresse: 110-sentralen@110-sentralen.no. Vi ønsker at dere legger inn kundenavn i emnefeltet.

Har du et eget program for epost på maskinen din vil denne adressen stort sett fylles ut automatisk når du trykker på send som epost-knappen i dokumentet. Bruker du epost på internett som f.eks Yahoo eller Gmail, vil du bli bedt om å lagre skjemaet på datamaskinen din når du trykker på send som epost-knappen i dokumentet. Da må du selv laste det ferdig utfylte skjemaet i en epost og fylle ut rett adresse manuelt. For å bruke skjemaene bør du laste ned siste versjon av Adobe Reader

Test og service av alarm meldes på telefon 70 11 99 99.