Arbeid på og i nærheten av alarmanlegg

Koble ut alarmoverføringen mot 110-sentralen ved arbeid på og i nærheten av alarmanlegget. Det være seg varme arbeider, pussestøv, utkobling av sprinkler og annet arbeid som kan utløse brannalarmen mot 110-sentralen.

Til tider er det mange unødvendige utrykninger av brannvesen på automatisk alarm. Det viser seg at det er en montør som jobber på anlegget, og som har glemt av å melde fra til oss om at de jobbes på eller med anlegget. Ved utløsing av automatisk alarm vil 110-sentralen også varsle brannvesen, politi og ambulanse: og ett større apparat blir satt i gang.
Utløst alarm: 
Meld fra på telefonnummer: 70 11 99 99  om at anlegget kobles ut i periden klokken:  fra/til. Hvilket firma som jobber der og tlfnr.
Dette skal man melde fra om hver eneste gang man starter opp å jobbe på anlegget, slik at operatør kan legge dette inn i egen vaktjournal.
Det skal også meldes fra når man avslutter jobben på anlegget. Dette slik at operatør da vet om alarm er tilbake i normal stilling, eller at alarm er utløst pga jobb på anlegg.
Om alarmen utløses under arbeid så ring umiddelbart 110-sentralen, telefonnummer 110. Dette slik at vi kan redusere antall unødvendig utrykninger.

Det er anleggets eier som er ansvarlig for drift, vedlikehold og kontroll av anlegget. Eier er også ansvarlig for utkobling av anlegget når det foregår arbeid på og i nærheten som kan utløse alarmen.