Bålbrenning, bråte og grill

Generelt bålforbud 15. april til 15. september
Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

I Norge er det et generelt bålforbud i tidsrommet 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark (utmark er det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge).Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne små «kaffebål» der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Slike små kaffebål må det ikke søkes om, men vi minner om at man selv er ansvarlig for å vurdere at dette er trygt! Er du i tvil, så la være å fyre opp! Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet.

Mange av våre kommuner har egne bestemmelser om å gjøre opp ild utendørs. Gjør deg kjent med din kommuners bestemmelser.

Melding til kommunen ved brenning

Privatpersoner kan etter avtale med kommunen brenne ubehandla trevirke i for eksempel samband med sankthansfeiring. Har du planar om slik brenning, så ta kontakt med kommunen din i god tid på forehånd. Det ikke er lov å brenne avfall selv om det er meldt fra til kommunen om bålbrenning.

Luftforurensing

I et vanlig bål har man ikke kontroll på temperatur eller hvilke gasser som blir produsert. Resultatet av ukontrollert brenning er spredning av partikler som sot, aske og ulike gasser som kan være svært skadelig for både menneske, dyr og miljø.