For Kommuner/Brannvesen.

Nedenfor finner du linken til våre systemer som våre brannvesen skal ha tilgang til. Alle tjenestene krever pålogging og at brukere er gitt tilgang til systemene.

For kontakt vedrørende tilganger send epost til:

administrasjon@110-sentralen.no

Dokumenter for kommuner/brannvesen

Her ligger sambandsreglement og andre relevante dokumenter

Landax

Brannvesen i Møre og Romsdal 110-sentral kan logge inn på vårt HMS-system Landax

Incendium/Incidentshare

Tilgang til sentralens videostrømmeløsning for våre brannvesen.

Fireweb

Klikk på knappen for å logge deg inn på Fireweb

Bestill bruker til fireweb her

Bris

Klikk på knappen for å logge deg inn på Bris