Trygg vedfyring i vinter

Trygg vedfyring i vinter

Vi er midt i årets kaldeste periode og kombinert med høye strømpriser er det kanskje mange som bruker ildstedet sitt mer enn før. Vet du hva som skal til for å fyre trygt i vinter?

(Artikkel og bildet hentet fra Nordmøre brann- og redningstjeneste)

Fyr i ildsted

Ildstedet er et kjærkomment møbel i mange husholdninger som bidrar med både varme og kos. Men feil bruk av ildstedet kan i verste fall føre til sot/pipebrann. Vi har hatt flere tilfeller av pipebranner i det siste. Følg disse tipsene for å minimere risikoen for pipebrann hos deg.

Tørr ved

Bruk bare tørr ved når du fyrer i ildstedet ditt. Fuktig ved vil danne et tjærelignende belegg kalt beksot i skorsteinen som kan antenne dersom forholdene ligger til rette for det. Du bør heller ikke brenne andre materialer i ildstedet. Malt og impregnert treverk leveres til gjenvinning. Papp og papir skal resirkuleres. Vær forsiktig med såkalte “peiskubber”. Disse produktene er veldig energitette og kan føre til skade på ildstedet om du bruker for mange slike på en gang.

Vedstabel

Tennvæske og bensin skal ikke brukes i ildstedet!

God trekk og fyr jevnt

Sørg for å ha god trekk når du fyrer opp i ildstedet. Åpne alle ventiler og kanskje en liten gløtt på døren. Etter hvert som det brenner godt, kan man regulere trekken til det brenner med rolige flammer. God forbrenning krever mye luft. Struper du trekken vil dette også kunne danne beksot.

Når det er god fyr i ildstedet, bør du legge inn mer ved litt etter litt. Da får du jevn fyr og jevn temperatur inne i ildstedet.

Sjekk pipa

Gamle piper/skorsteiner av mur og stein kan få sprekker. Om det blir en pipebrann vil brannen kunne spre seg til resten av huset gjennom disse sprekkene. Det er huseier sitt ansvar å sørge for at skorsteiner er i orden. Ta gjerne kontakt med oss i brannvesenet dersom du er usikker på tilstanden på skorsteinen din.

Skorstein