Forebyggende personell

Plages du med unødige brannalarmer?

Det kan enkelt forhindres!

De vanligste årsakene til unødige brannalarmer er feil detektortype eller feilplassert detektor.

Vår erfaring er at brannalarmer ofte utløses unødig i forbindelse med matlaging, dusjing, teknisk feil og ved arbeid på bygning, og vi blir stadig bedre. Vi minner likevel om noen enkle tiltak for å unngå unødige brannalarmer:

• Sjekk om du har riktig detektortype.
• Mulighet for bedre plassering av detektoren.
• Forbedre kjøkkenavtrekket over komfyren.
• Justere detektorens følsomhet (innenfor lovlige krav.)
• Oppgradere eller skifte av brannalarmanlegg.

Det kan være nødvendig å kombinere flere av disse tiltakene. For å finne den beste løsningen for ditt bygg, er det lurt å søke råd hos installatøren/leverandøren av brannalarmanlegget.

Du som huseier må:

• Sørg for at brukerne av bygget får kvalifisert opplæring på brannalarmanlegget.
• Utarbeid instruks som sikrer at noen på bygget tar direkte kontakt med 110-sentralen ved utløst alarm.
• Ha rutiner for gjennomføring av hyppig ettersyn av brannalarmanlegget.
• Sørg for årlig kontroll av brannalarmanlegget av kvalifisert personell, minst en gang per år.( Husk før service å koble ut direkteoverføringen til 110-sentralen.)
• Kontakt installatør dersom det er feil på brannalarmanlegget.
• Ha gode rutiner for å hindre at arbeid i bygget forårsaker unødige brannalarmer (arbeid som medfører støv, damp eller røyk.)

Du som bruker av bygningen må:

• Gjør deg kjent med branninstruksen på bygget.
• Skaffe deg informasjon om bruken av brannalarmanlegget.
• Alltid sette på kjøkkenavtrekket før matlaging og ha gode rutiner for rengjøring av avtrekksfilteret.
• Melde fra til eier om feil på brannalarmanlegget.

Husk ta brannalarmen på alvor!