Årsavgift for alarmtilknytning 2023

Informasjon vedrørende fakturering av årsavgift i forbindelse med alarmtilknytning for 2023.

Årsavgift for alarmtilknytning 2023
Fakturaens beløp dekker årsavgift for hele 2023. Har vi mottatt eierskifte i år deles årsavgiften
mellom ny og gammel eier av avtalen med utgangspunkt i tidspunktet for innsending av
eierskifte. Har du allerede mottatt faktura uten å ha sendt inn eierskiftemelding må du selv
sørge for å sende inn eierskifte og evt. viderefakturering til den som skal overta avtalen.

Fakturaens forfall er satt til 11.august. Ved forsinket betaling tilkommer forsinkelsesrenter og
gebyr ved purring.

Har du spørsmål til fakturaen kan du ta kontakt på epost til:
administrasjon.110-sentralen@110-sentralen.no

Innmeldinger av endringer må gå direkte til oppdragsgiver Addsecure – se de to neste
avsnittene.

Eierskifte og oppsigelse
110-sentralen samarbeider med Addsecure som leverandør av alarmtjenester og det er den
som står som eier hos Addsecure som blir fakturert av 110-sentralen en gang pr. år. Eierskifte
eller oppsigelse av alarmavtalen må sendes inn til Addsecure i god tid før årlig fakturering.
Send din endring til Addsecure her: Skjema for eierskifte eller oppsigelse

Oppdatering av kontaktperson-liste
Det er svært viktig å ha oppdaterte kontaktlister for å sikre rask og effektiv varsling ved
eventuelle alarmer. Vi ønsker minimum 2 kontaktpersoner på hvert bygg. Skjema for
endringer av kontaktpersoner: Skjema – oppdatering av kontaktperson-liste

Test og service
Test og service av alarm meldes inn på telefon 70 11 99 99.

Mer informasjon om alarmtilknytning til 110-sentralen:
For mer informasjon om alarm (priser, vilkår, etc.) kan du gå inn på 110-sentralens
hjemmeside, alarm for næringsliv.