St.hans bål på stranden med barn rundt

Skal du feire Jonsok / St. hans

I fylket vårt kan det være noen kommuner som ønsker du skal melde fra til brannvesenet om planlagte jonsokbål, dette gjøres ofte via digitale skjema. Sjekk med din kommune om de har denne ordningen.

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt for brannvesenet å inspisere bålplasser, for eksempel etter bekymringsmeldinger fra publikum om uforsvarlige bål. Det kan dreie seg om for liten avstand fra bygninger eller vegetasjon, eller bruk av ulovlig materiale. Husk at det er du som tenner bålet som er ansvarlig for at bålet ikke kan føre til brann. Da må du ta forholdsregler og ha tilstrekkelig med slokkeutstyr tilgengelig.

Av miljøhensyn er det forbudt å ha annet enn rent trevirke i bålet, så jonsok feiringen er ikke en anledning til å kvitte seg med møbler, plast, søppel, sponplater eller trevirke som er malt eller trykkimpregnert. Slikt skal leveres inn på miljøstasjonen.

Huskeliste før jonsokfeiringen

  • Det må utpekes en ansvarlig person for jonsokbålet.
  • Sjekk med din kommune om de ønsker at du melder inn jonsokbålet til brannvesenet.
  • Bålet må brennes på jonsok-/sankthansaften 23. juni eller i forbindelse med den nærmeste helgen.
  • En må ha tillatelse fra grunneier før en starter å bygge bålet.
  • Bålbrenning må skje slik at det ikke er til fare for omgivelsene. Sørg for trygg avstand fra bygninger og vegetasjon.
  • Merk at det ikke er tillatt å brenne bål på svaberg, da dette skader berggrunnen.
  • Tilstrekkelig slokkevann eller annet slokkeredskap må være tilgjengelig. Ved sjø eller vann kan man bruke bøtter.
  • Gå ikke fra bålet før det er fullstendig slokket. Området skal ryddes etter bålbrenning.