Forebyggende personell

Arbeid på og i nærheten av alarmanlegg

Koble ut alarmoverføringen mot 110-sentralen ved arbeid på…