Fyrverkeri illustrasjon

Fyrverkeri

Uten særskilt tillatelse er oppskyting av fyrverkeri kun tillatt mellom kl. 1800 og 0200 på nyttårsaften, tidspunkt for din kommune er hjemlet i politivedtektene. Oppskytingen må ikke foregå i nærheten av tørr skog og andre brennbare omgivelser.

For en best mulig feiring av det nye året er det noen viktige ting du må huske på:

  • Det er forbudt å la barn under 18 år skyte opp fyrverkeri.
  • Bruk vernebriller, alle som oppholder seg i nærheten av fyrverkeri bør beskytte seg med briller.
  • Skyt opp privat fyrverkeri på trygg avstand fra andre mennesker, biler og bygninger.
  • Raketter med styrepinner er forbudt i Norge.
  • Privatpersoner kan ikke innføre fyrverkeri fra utlandet.

Les mer om fyrverkerireglene, for en sikker og skadefri nyttårsaften (Sikker hverdag)

Forbudssone

Noen kommuner av lokale forbudssoner. Det har Ålesund kommune som har vedtatt flere forbudssoner der bruk av fyrverkeri er totalforbudt. Hensikten er å beskytte verneverdig tett trehusbebyggelse mot brann. I Ålesund by gjelder forbudet på store deler av Aspøya og på deler av Nørvøya. Det er også opprettet en forbudssone på Ona og Husøya for vern av trehusbebyggelsen der (trykk på kartet for stor versjon): Se kart over forbudssoner.

Bruk av nødbluss

Nødsignaler skal kun brukes i nødsituasjoner og ikke sendes opp nyttårsaften.

Flyvende lanterner

Det er ikke lov å sende opp flyvende lanterner, fordi de kan utgjøre en stor brannfare. Ønsker du mer informasjon om regelverket, se forskrift om brannforebygging § 3. Generelle krav til aktsomhet.

Vi ønsker alle et godt nytt år.