Bål med grilling av pølser

Bålbrenning, bråte og grill – Generelt bålforbud fra 15. april

Generelt bålforbud 15. april til 15. september

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

I Norge er det et generelt bålforbud i tidsrommet 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark (utmark er det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge). Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne små “kaffebål” der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Slike små kaffebål må det ikke søkes om, men vi minner om at man selv er ansvarlig for å vurdere at dette er trygt! Er du i tvil, så la være å fyre opp! Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet.

Mange av våre kommuner har egne bestemmelser om å gjøre opp ild utendørs. Gjør deg kjent med din kommuners bestemmelser.

Nedenfor finner du noen Råd for bål i skog og utmark:

Ikke tenn bål i skog og utmark i denne perioden 15. april til 15. september. (Utmark er all udyrket mark, skog, fjell og strandområder, inkludert øyer.)

  • Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september.
  • Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen. (I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Følg med på Varsom.no).
  • Bruk godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål. (Du finner info om hvor de er på din kommunes nettsider.)
  • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale.
  • Vær obs på vindretning og vindstyrke.
  • Unngå å brenne materiale som gir gnister.
  • Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket.
  • Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene.
  • Unngå bruk av engangsgriller.

Les også:
Bålforbud fra 15. april | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)