Oppføringer av Harriet Slotsvik

Bålbrenning, bråte og grill

Generelt bålforbud 15. april til 15. september Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann.Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket. I Norge er det et generelt bålforbud i tidsrommet 15. april til 15. […]